STIPS: Cena jagnjadi u Čačku pala na 450 dinara kilogram

Po informacijma koje su stigle od reportera STIPS(Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije) poslednje nedelje maja i početkom juna došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi  do 480 kilograma u klanicama Južnobanatskog regiona. Cena je iznosila 340 dinara za kilogram.

Pad otkupne cene tovne junadi u istoj kategoriji zabeležen je u klanicama Šumadijskog regiona, takođe je dominirao iznos od 340 dinara za kilogram.

Niža je bila otkupna cena tovnih bikova simentalske rase, iznad 500 kilograma, a u klanicama  Podrinjskog regiona, dominirao je iznos od 350 dinara za kilogram. 

Klaničari Južnobačkog regiona po nižim cenama  otkupljivali su prasad od 16 do 25 kilograma i tovne svinje  od 80 do 120 kilograma. Za  prasad odgajivači su najčešće dobijali 550, a za  svinje 240 dinara za kilogram.

Klaničari Podrinjskog regiona  oborili su otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 500 i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 240 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu u odnosu na pređašnji period došlo je do rasta cene tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma, iznad 120 kilograma i krmača za klanje. Svinje su se prodavale za 240, a krmače za klanje 180 dinhara za kilogram,

Na stočnoj pijaci u Čačku pala je cena jagnjadi, tako što je dominirao iznos od 450 dinara za kilogram.

Dominantna otkupna cena jagnjadi iznosila je500 dinara za kilogramu klanicama Braničevskog regiona. Za otkupljenu šilježad klaničari su najčešće plaćali 230, a ovce 220 dinara za kilogram. 

U klanicama  Šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene dviski, dominirao je iznos od 210 dinara za kilogram. Obim ponude i tražnje bili su prosečni.

U klanicama  Podrinjskog regionadošlo je do pada otkupne cene jagnjadi na dominantnih 510 i ovaca 240 dinara za kilogram.

B. K.