STIPS: Cene jagnjadi i teladi u padu

Po informacijama koje su prikupli reporteri STIPS (Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije) u klanicama na području Pirota tokom protekle nedelje palaje cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma, a otkupljivana su najčešće za 650 dinara za kilogram. 

Klaničari Nišavskog regiona, po višim cenama otkupljivali su tovne bikove simentalske rase, teških više od 500 kilograma, najčešće za 380 dinara za kilogram.

U Podrinjskom regionuotkupna cena teladi simentalske rase SM rase,  do 160 kilograma, bila je 750 dinara za kilogram. Za otkupljene tovne bikove, iznad 500 kilograma, plaćali su 370 , a za krave za klanje 270 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležena telad simentalske rase do 160 kilograma prodavana su po dominantnoj ceni od 820, tovni bikovi  za 365 , a krave za klanje po ceni od 250 dinara za kilogram. Cena priplodnih junica bila je oko 200.000 dinara po grlu.

U klanicama Nišavskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, dominirao je iznos od 600 dinara za kilogram.

U Loznici je zabeležen kako pad cene prasadi, tako i tovnih svinja težine do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad klaničari su plaćali 650, a za tovljenike 240 dinara za kilogram.

Dominantna cena prasadi, od 16 do 25 kilograma, iznosila je 700 dinara za kilogram na pijaci žive stoke u Kraljevu. Zatovne svinje, u zavisnosti od težine, kupci su trebali da izdvoje od 180 do 220 dinara za kilogram. Dominantna cena krmača za klanje iznosila je 160 dinara za kilogram, kao i prethodne sedmice.

Najčešća otkupna cena tovnih svinja, od 80 do 120 kilograma, iznosila je 240 dinara za kilogram u klanicama Južnobanatskog regiona.

U klanicama Pirotskog regionajagnjad su otkupljivana za 550 dinara za kilogram.

Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je u klanicama  Nišavskog regiona, dominirao iznos od 500 dinara za kilogram. 

U klanicama Podrinjskog regiona najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 600 dinara za kilogram. Otkupna cena ovaca takođe je mirovala, a dominirao je iznos od 220 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu jagnjad su najčešće koštala 550 ,  jarad 520 , a ovce 220 dinara za kilogram. Cena ovnova za priplod iznosila je oko 29.000 dinara po grlu.

B. K.