STIPS: Jagnjad u Nišu 400, a prasad 330 dinara za kilogram

Protekle nedelje na stočnoj pijaci u Vranju zabeležen je pad prodajne cene teladi simentalske rase  do 160 kilograma, najčešće su se mogla pazariti po ceni od 510 dinara za kilogram. U klanicama  Pčinjskog regiona  bile su niže okupne cene tovnih bikova  preko 500 kilograma i tovne junadi od 350 do 480 kilograma, navodi se u biltenu  STIPS(Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije)

U Šumadijskom regionu kod obe kategorije goveda,  bila je dominantna cena oko 340 dinara za kilogram. Reporter STIPS iz Užica zabeležio je prodaju bikova simentalske rase  preko 500 kilograma po nižoj ceni,  dominirao je iznos od 340 dinara za kilogram. Za razliku od njih viša je bila cena krava za klanje, 240 dinara za kilogram Slična je bila situacija i u klanicama  Zlatiborskog regiona, gde je samo kod bikova dominirao iznos od 330 , a kod krava za klanje  250 dinara za kilogram.

Prasad  od 16 do 25 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Kraljevu , dominirao iznos od 310 dinara za kilogram. Slična je situacija zabeležena i u klanicama Raškog regiona, jer su odgajivači za otkupljenu prasad dobijali 300 dinara za kilogram. Rast otkupnih cena prasadi  od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma  zabeležne je u klanicama na području Šapca i okoline. Dominantna cena prasadi iznosila je 330. a tovnih svinja 280 dinara za kilogram. Otkupna cena tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period i u klanicama na području Nišavskog regiona, 280 dinara za kilogram.

U klanicama  Sremskog regiona, takođe je evidentiran pad otkupne cene tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma na dominantnih 280 i prasadi  od 16 do 25 kilograma na dominantnih 300 dinara za kilogram

Rast  cene jaradi na 330  i  jagnjadi na 350 dinara za kilogram zabeležen je na stočanoj pijaci u Vranju. Jagnjad su bila skuplja  na pijaci žive stoke u Kraljevu,  gde su  se najčešće mogla pazariti po ceni od 280 dinara za kilogram. U klanicama  Braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene šilježdi, dominirao iznos od 190 dinara za kilogram 

Klaničari Nišavskog regiona otkupljivali jedino jagnjad po dominantnoj ceni od 330 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u Nišu evidentirana je prodaja jagnjadi po čak 400 i ovaca po 200 dinara za kilogram.

B. K.