STIPS: Pad cena prasadi i jagnjadi

Prema izveštaju reportera STIPS(Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije), zaključno sa 28 junom, u klanicama  Pčinjskog regiona bile su više otkupne cene tovne junadi  od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma. Za otkupljenu junad odgajivači su dobijali 360, a  tovne bikove 354 dinara za kilogram. U klnicama Braničevskog okruga bile su više otkupne cene teladi SM rase  do 160 kilograma i krava za klanje SM rase. Kod teladi dominirao je iznos od 550, a cena krava  200 dinara za kilogram.

Rast otkupne cena tovne junadi  preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama Južnobanatskog regiona, dominirao je iznos od 350 dinara za kilogram. Ponuda i otkup bili su slabi. Otkupna cena tovnih bikova SM rase  preko 500 kilograma bila je viša  u klanicama na području Loznice, otkup se najčešće obavljao po dominantnoj ceni od 340 dinara za kilogram. U klanicama  Pirotskog regiona zabeležen je rast  cene krava za klanje,  otkup  je bio po ceni od 250 dinara za kilogram. Pad cene teladi SM rase  do 160 kilograma evidentiran je na pijaci žive stoke u Vranju,a  dominirao je iznos od 510 dinara za kilogram.

Rast otkupnih cena prasadi  od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja  do 120 kilograma  zabeležen je u klanicama Braničevskog regiona. Za otkupljenu prasad odgajivači su dobijali 400 , a tovne svinje 200 dinara za kilogram. Prema izveštaju reportera STIPS iz Novog Sada u klanicama na ovom području bila je niža  cena prasadi od 16 do 25 kilograma, dominirao iznos od 310 dinara za kilogram. Obim ponude i otkupa bio je prosečan. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu  takođe je evidentiran pad obe kategorije prasadi, mogla su se pazariti od 350 do 380 dinaara za kilogram u zavisnosti od kategorije.

Prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja bile su niže  na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za prasad odgajivači su dobijali 280, a  tovne svinje od 130 do 180 dinara za kilogranm u zavisnosti od kategorije. U klanicama na ovom području takođe su bile niže otkupne cene prasadi i tovnih svinja. Na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do rasta cena krmača za klanje. Za razliku od njih niže su bile cene obe kategorije prasadi. Dominantna cena krmača za klanje iznosila je 150, dok su cene prasadi varirale od 380 do 400 dinara za kilogram u zavisnosi od kategorije. U klanicama Nišavskog regiona došlo je do pada  cene prasadi  od 16 do 25 kilograma na dominantnih 280 dinara za kilogram. Ista kategorija prasadi bila je jeftinija na pijaci žive stoke u Nišu,  grla su se  mogla pazariti za 300 dinara za kilogram.

U klanicama Braničevskog regiona bile su više otkupne cene jagnjadi i šilježadi. Za  jagnjad odgajivači su dobijali 450, a za šilježad 190 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Požarevcu, pored jagnjadi i šilježadi, bile su skuplje i ovce. Najčešće su se mogle pazariti po dominantnoj ceni od 150 dinara za kilogram.Prema izveštaju reportera STIPS iz Kraljevu na pijaci u ovom gradu zabeležen pad  cene jagnadi, dominirao je iznos od 250 dinara za kilogram. U klanicama na ovom području, takođe, je došlo do pada otkupne cene iste kategorije ovaca. Na pijaci žive stoke u Loznici bila je viša prodajna cena ovaca, jdominirao je iznos od 170 dinara za kilogram.. U klanicama na području ovog grada i okoline, takođe, je bila viša otkupna cena ovaca. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena jagnjadi.

U klanicama Nišavskog regiona došlo je do pada cene jagnjadi na dominantnih 350 dinara za kilogram. Ista kategorija ovaca bila je jeftinija na pijaci žive stoke u Nišu, grla su se  mogla pazariti za 400 dinara za kilogram. Jarad su bila skuplja, a ovce jeftinije na pijaci žive stoke u Vranju, dominantna cena jaradi iznosila je 320, a ovaca 160 dinara za kilogram.

 B.K.

Komentari