STIPS: Pad cena prasadi i jagnjadi

Po izveštajima reportera STIPS (Sistem tržišnih infrmacija u poljoprivredi Srbije) cena teladi simentalske rase do 160 kilograma, evidentno je pala prošle nedelje na stočnoj pijaci u Užicu, na 640 dinara za kilogram. Zabeležena je i niža cena krava za klanja iste rase, dominirao je iznos od 280 dininara za kilogram.

Cene teladi su bile niže i u klanicama  Zlatiborskog regiona gde su otkupljivana za 650 ali je zabeležen rast otkupne cene tovnih bikova na 370  i krava za klanje na 280 dinara za kilogram.

Otkupna cena teladi u klanicama Mačvanskog regiona bila je 800, a tovne junadi 375 dinara za kilogram. Na području Loznice tovni bikovi otkupljivani su za 360 dinara za kilogram.

Cena teladi do 160 kilograma iznosila je 550 dinara za kilogram u klanicama Braničevskog regiona. Za otkupljenu tovnu junad od 350 do 480 kilograma odgajivači su dobijali 500, a za krave za klanje 200 dinara za kilogram. 

Otkupna cena tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma, bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama Južnobanatskog regiona, dominirao je iznos od 230 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 500, krmača za klanje na 180, dok je zabrležen rast cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 240 dinara za kilogram.

Prasad su bila jeftinija i na pijaci u Kraljevu, gde im je cena bila 360 dinara za kilogram. Niža je u odnosu na prethodni period bila i cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, dominirao je iznos od 180 dinara za kilogram.

Pad cene prasadi zabeležen je i na pijaci žive stoke u Loznici gde su kupovana za 500 dinara za kilogram. Ista cena prasića bila je i u klanicama na Jablaničkog regiona, a tovnih svinja 220 dinara za kilogram.

U klanicama Šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 500 i rast otkupne cene ovaca na 200 dinara za kilogram.  U Kragujevcu, jagnjad su otkupljivana za 500, jarad 300 i ovce 180 dinara za kilogram.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža  i u klanicama Podrinjskog regiona, dominirao je iznos od 530, dok su u klanicama Mačvanskog regiona otkupljivana za 550 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Užicu jagnjad su se mogla pazariti i za 460, dok su ovce koštale 170 dinara za kilogram. 

Na pijaci žive stoke u Leskovcu  jagnjad  se prodavla po dominantnoj ceni od 500, za jarad su kupci plaćali 400, ovce 235, dok je najčešća prodajna cena koza iznosila 170 dinara za kilogram.

B. K.