STIPS: Pad cene bikova, skuplja jagnjad i prasad

U periodu od 13. do 20 juna po informacijama reportera STIPS ( Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije)  zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase u klanicama Nišavskog regiona, dominirao je iznos od 380 dinara za kilogram. Tovne bikove SM rase  preko 500 kilograma i telad iste rase do 160 kilograma po nižim su cenama otkupljivali klaničari Zlatiborskog regiona. U istom periodu bila je viša cena krava za klanje SM rase, a bile su skuplje i  na pijaci žive stoke u Užicu. Dominirao je iznos od 220 dinara za kilogram.

Otkupna cena tovne junadi  preko 480 kilograma bila je niža u klanicama na području Šapca, dominantna cene iznosila je od 350 dinara za kilogram. Ponuda je bila prosečna. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada  cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, pa su se mogli pazariti za 345 dinara za kilogram.U klanicama Pčinjskog regiona evidentiran je pad cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma, u obe kategorije dominirao je iznos od 350 dinara za kilogram. Dominantna cena tovne junadi  preko 480 kilograma iznosila je 340 dinara za kilogram u klanicama  Južnobanatskog regiona. Ponuda i otkup grla bili su slabi. Klaničari  Moravičkog regiona otkupljivali su mušku i žensku telad SM rase  do 160 kilograma, tovnu junad, tovne bikove i krave za klanje, a otkupne cene svih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou.

U posmatranom periodu zabeležen je rast cene jagnjadi na dominantnih 400 dinara za kilogram u klanicama Nišavskog regiona. Na stočnoj pijaci takođe su bila skuplja jagnjad, dominirao je iznos od 450 dinara za kilogram. Na pijaci u Vranju bile skuplje ovce 170  i koze 160 dinara za kilogram. Za razliku od njih niža je bila  cena jaradi, dominirao je iznos od 300 dinara za kilogram.

Reporter STIPS iz Čačka, evidentirao je pad cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu. Ponuda je bila dosta dobra, a grla ove kategorije mogla su se najčešće kupiti po ceni od 330 dinara za kilogram. Pored njih u prodaji je bilo jaradi po ceni od 200 kao i ovce kod kojih je dominirao iznos od 120 dinara za kilogram.. Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad cene jagnjadi , kupci za ovu kategoriju ovaca trebali da izdvoje 300 dinara za kilogram. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama na području Šapca. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 300 dinara za kilogram. Klanice Braničevskog regiona  otkupljivale su jagnjad po ceni od 350 i šilježad po  ceni od 170 dinara za kilogram. Obim ponude i otkupa bio je zadovoljavajući.

Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do rasta cena prasadi, kako grla do 15 kilograma 380 dinara za kilogram, tako i od 16 do 25 kilograma, kod kojih je dominirao je iznos od 350 dinara za kilogram Pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period period zabeležio je reporter STIPS iz Leskovca u klanicama  Jablaničkog regiona. Za otkupljena grla odgajivači su dobijali 350 dinara za kilogram. Prodajna cena ove kategorija prasadi nije se menjala u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Leskovcu, 380 dinara za kilogram. Obe kategorije tovnh svinja bile su skuplje na pijaci žive stoke u Novom Sadu. Grla  od 80 do 120 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 210 , a preko 120 kilograma dominirao je iznos od 200 dinara za kilogram Pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je na pijaci žive stoke u Kraljevu, dominirao je iznos od 330 dinara za kilogram. U klanicama Pčinjskog regiona bila je niža otkupna cena tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 190 dianara za kilogram.

B. K.