STIPS: Pad cene tovljenika u Sremu

Prema informacijma STIPS( Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije) potekle nedelje na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma,  najčešće se mogla pazariti po ceni od 610 dinar za kilogram. Za razliku od teladi viša je bila cena tovnih bikova preko 500 kilograma, 330 dinara za kilogram. Reporter iz Vranja zabeležio je rast cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma SM rase,  350 dinara za kilogram. Pored njih klanice sa područja Pčinjskog regiona  otkupljivale su i tovne bikove preko 500 kilograma. Otkupna cena je mirovala, a obim otkupa bio je na prošlonedeljnom nivu.

Najčešća otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 500 dinara za kilogram u klanicama  Braničevskog regiona. Za tovnu junad  od 350 do 480 kilograma odgajivači su mogli dobiti 430, a za krave za klanje SM rase 190 dinara za kilogram. Identična otkupna cena teladi postignuta je  i u klanicama  Pirotskog regiona, dok je otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila 400, a krava za klanje SM rase  čak 240 dinara za kilogram..

Prasad od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja bili su skuplji na pijaci žive stoke u Kraljevu. Cena prasadi iznosila je 320,  za tovne svinje od 80 do 120 kilograma kupci su trebali da izdvoje 200, a  preko 120 kilograma  150  dinara za kilogram. U klanicama  Raškog regiona  prasad su otkupljivana  od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje, a otkupne cene svih kategorija svinja bile su na prošlonedeljnom nivou.

Klaničari Srednjebanatskog regiona otkupljivali su tovne svinje od 80 do 120 kilograma po višim cenama, 250 dinara za kilogram. Prema izveštaju reportera iz Šapca otkupna cena prasadi bila je  340 dinara za kilogram.Pad prodajne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je na pijaci žive stoke u Vranju, dominirao iznos od 270 dinara za kilogram.

Otkupne cene obe kategorije tovnih svinja bile su niže u odnosu na prethodni period u klanicama Sremskog regiona, otkupna cena grla od 80 do 120 kilograma iznosila je 230 , dok je kod grla preko 120 kilograma dominirao iznos od 190 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Leskovcu  zabeležena je dobra ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma po  ceni od 320  i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, 220 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 320 dinara za kilogram. U klanicama  Raškog regiona  jagnjad su otkupljivana po ceni od 300 i šilježadi i ovaca 130 dinara za kilogram. Dosta dobra ponuda jaradi, bila je na stočnoj pijaci u Vranju, što je uslovilo pad cene, dominirao je iznos od 320 dinara za kilogram.

Na čačanskoj pijaci žive stoke bila je niža cena ovnova za priplod. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 20.000 dinara po grlu. Izostao je otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija koza u klanicama  Moravičkog regiona. Pad prodajne cene ovaca evidentiran je na pijaci u Loznici, prodavale su su najčešće po ceni od 150 dinara za kilogram. Šilježad su bila jeftnija na stočnoj pijaci u Smederevu,  240 dinara za kilogram.

Klaničari Podunavskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali su jagnjad 340 i ovce 160, dok je niža bila otkupna cena šilježadi 230 dinara za kilogram. U klanicama  Braničevskog regiona otkup jagnjadi bio je  380 i šilježadi kod kojih je, kao i prethodne nedelje, dominirao iznos od 190 dinara za kilogram.

B. K.