STIPS: Pala cena prasadi i jagnjadi

Protekle nedelje otkupna cena tovnih bikova simentalske rase težih od 500 kilograma povećana je u odnosu na prethodni period u klanicama  Podrinjskog regiona, dominirao je iznos od 370 dinara za kilogram. Osim tovnih bikova, vladala je i potražnja za kravama za klanje, a cena je bila od 270 dinara za kilogram,  stoji u najnovijem izveštaju STIPS (Sistem tržišnih infrmacija u poljoprivredi Srbije).

Otkupna cena tovne junadi u klanicama Mačvanskog regiona bila je nešto viša, a dominirao je iznos od 370 dinara za kilogram. Obim ponude i otkupljenih grla bio je dobar.

Klaničari Braničevskog regiona otkupljivali su telad simentalske rase po ceni 550, krave za klanje po 220 i tovnu junad po dominantnoj ceni od 500 dinara za kilogram.

Ponuda teladi simentalske rase do 160 kilograma, bila je prosečna na stočnoj pijaci u Kraljevu, a dominantna cena iznosila je 820 dinara za kilogram. Tovni bikovi simentalske rase otkupljivani su po dominantnoj ceni od 365, a krave za klanje iste rase za 250 dinara za kilogram. Priplodne junice prodavane su za 200.000 dinara po grlu.

U Čačku zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma, Dominirao je iznos od 480 dinara za kilogram. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je i u klanicama Podrinjskog regiona, a odgajivači su prilikom otkupa grla dobijali 550 dinara za kilogram.

Na području Braničevskog regiona prasići iste kategorije prodavani su, kao i prethodne nedelje, po 500 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Požarevcu nije bilo interesovanja za tovne svinje.

Na stočnoj pijaci u Čačku zabeležen je pad prodajne cene jagnjadi, a dominirao je iznos od 530 dinara za kilogram. Niža cena jagnjadi bila je i na pijaci žive stoke u Užicu, a najčeće su se mogli pazariti za 500 dinara za kilogram. Razlog ovome je veća ponuda, a nešto slabija potražnja.

Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je i u klanicama Raškog regiona, a odgajivači su za otkupljena grla najčešće dobijali 500 dinara za kilogram. I u klanicama  Podrinjskog regiona  jaganjci su bili jeftiniji, Dominirao je iznos od 550 dinara za kilogram.

Jarad su bila jeftinija na pijaci žive stoke u Vranju,najčešće se mogla pazarili za 430 dinara za kilogram. Kupci su na stočnoj pijaci u Leskovcu  za jagnjad su trebali da izdvoje 500 dok je kod  jaradi  dominirao iznos od 350 dinara za kilogram. Dominantna cena ovaca iznosila je 200, a u kategoriji koza dominirao iznos od 120 dinara za kilogram.

B. K.