STIPS: Porast cena tovljenika i krava za klanje

Po izveštajima reportera STIPS( Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije) cene žive stoke krajem juna i prve nedelje jula bile su nujednačene od regiona do regiona. Tako je na pijaci žive stoke u Požarevcu evidentiran rast cene krava SM rase za klanje, dominirao je iznos od 200 dinara za kilogram. Isto tako tovnu junad SM rase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje SM rase otkupljivala se po višim su cenama u klanicama sa područja Loznice. U kategoriji tovne junadi dominirao je iznos od 340, a  krava za klanje  240 dinara za kilogram.

Na drugoj strani zabeležen je  pad  cena teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase u klanicama  Podunavskog regiona. Za telad odgajivači su dobijalli 470, a tovne bikove 360 dinara za kilogarm. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu tovna junad od 350 do 480 kilograma mogla se pazariti po nižoj ceni, dominirao iznos je od 370 dinara za kilogram. Otkupna cena iste kategorije junadi, uprkos veoma slaboj ponudi, bila je niža i u klanicama na području Južno-banatskog regiona. Otkup se uglavnom odvijao po ceni od 340 dinara za kilogram.

U klanicama na području Braničevskog regiona zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma. Dominirao je iznos od 380 dinara za kilogram. Klaničari sa područja Jablaničkog regiona, po višim su cenama  otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma, dominirao je iznos od 360 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma, prodaja se odvijala po ceni od 330 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma, najčešće se mogla pazariti za 250 dinara za kilogram. Pad cene obe kategorije prasadi kao i rast cene  tovnih svinja evidentiran je na pijaci žive stoke u Loznici. Prodaja prasadi išla je od 300 do 320, a tovnih svinja od 200 do 230 dinara za kilogram.

Pad otkupne cene jagnjadi i rast otkupne cene šilježadi  zabeležen je u klanicama na području Braničevskog regiona. Za  jagnjad  su klaničari plaćali 400, dok je u kategoriji šilježadi dominirao iznos od 200 dinara za kilogram. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Čačku, došlo je do pada  cene jagnjadi. Najčešće se promet odvijao po ceni od 280 dinara za kilogram. Otkupna cena jagnjadi bila je viša i u klanicama Raškog regiona. Dominirao je iznos od 320 dinara za kilogram. Jagnjad su bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Loznici,  promet odvijao po ceni od 300 dinara za kilogram. Niža je bila cena jagnjadi i na stočnoj pijaci u Užicu, dominirao je iznos od 300 dinara za kilogram.

B. K.