STIPS: Prasad od 350 do 500 dinara kilogarm

Po izveštajima reportera STIPS(Sistem tzržišnih informacija u poljoprivredi Srbije) nastavlja se  pad cena prasadi i tovnih svinja na stočnim pijacama i klanicama širom Srbije.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu  evidentiran je pad cene teladi simentalske rase do 160 kilograma, a dominirao je iznos od 720 dinara za kilogram.

Telad u istoj kategoriji bila su jeftinija i na stočnoj pijaci u Užicu, a kupci su trebalo da izdvoje 650 dinara za kilogram.

Klaničari sa područja Zlatiborskog regiona, u odnosu na pređašnji period,  otkupljivali su telad po višoj ceni, a dominirao je iznos od 680 dinara za kilogram.

U Podrinju je zabeležen rast cena krava za klanje simentalske rase i najčešće su otkupljivane za 260 dinara za kilogram.

Otkupna cena tovne junadi  iznad 480 kilograma bila je niža u odnosu  u klanicama Mačvanskog regiona,  dominirao je iznos od 350 dinara za kilogram.

U klanicama Srednjebanatskog regiona evidentiran je rast cena sve tri kategorije goveda. Tovna junad  iznad 480 kilograma otkupljivana suza 350,  bikovi simentalske rase za 350, a holštajn rase za 320 dinara za kilogram.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinja u klanicama Jablaničkog regiona i najčešće su otkupljivana po ceni od 450 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu  takođe je zabeležen pad cene prasadi iste kategorije, dominirao je iznos od 500 dinara za kilogram. Obim ponude, prodatih i otkupljenih grla bio je prosečan.

Otkupna cena tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma bila je niža i u klanicama Srednjebanatskog regiona,  dominirao je iznos od 230 dinara za kilogram.

U klanicama  Šumadijskog regiona evidentiran je pad cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 350, tovnih svinja težih od 120 kilograma na 200, a kod krmača za klanje,  dominirao je iznos od 180 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene cene ovaca, a dominirao je iznos od 180, dok su jagnjad otkupljivana za 450 dinara za kilogram.

U klanicama  Šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena jagnjadi na 430  i ovaca na 170 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, a mogla su se najčešće pazariti za 400 dinara za kilogram.

Jagnjad su  bila skuplja i na stočnoj pijaci u Loznici, a prodaja se najčešće odvijala po ceni od 480 dinara za kilogram, ponuda je bila slaba kao i prodaja.

Dominantna cena jagnjadi iznosila je 500 dinara za kilogra u klanicama Braničevskog regiona. Za otkupljenu šilježad klaničari su  plaćali 230, dok je dominantna cena ovaca iznosila 220 dinara za kilogram.

B. K.