STIPS: Prasad u Smederevu 400, jagnjad u Kraljevu 280 dinara za kilogram

Prema izveštaju STIPS (Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije) protekle nedelje na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma, najčešće se mogla pazariti po ceni od 690 dinara za kilogram. Viša je bila cena i tovnih bikova  preko 500 kilograma, 325 dinara za kilogram. Telad su  bila skuplja i na pijaci u Užicu,  dominirao je iznos od 530 dinara za kilogram. Viša je u ovom gradu takođe, bila i cena tovnih bikova SM rase  preko 500 kilograma,  340 dinara za kilogram. Niža cena teladi do 160 kilograma SM rase zabeležena je u klanicama  Podunavskog regiona,  dominirao je iznos od 450 dinara za kilogram. Za razliku od teladi  cena tovnih bikova bila je viša, 340 dinara za kilogram.

U klanicama na području Požarevca i okolinih mesta došlo je do pada cena teladi SM rase do 160 kilograma na 470 i tovne junadi SM rase  od 350 do 480 kilograma,  350 dinara za kilogram.. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje dominirao je iznos od 200 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u istom gradu, zabeležen je rast  cene krava za klanje na 200  i pad cene tovne junadi  preko 480 kilograma na  450 dinara za kilogram. Klaničari sa područja Šapca po nižim su cenama otkupljivali  tovnu junad  preko 480 kilograma, 325 dinara za kilogram. Otkupne cene obe rase tovnih bikova  preko 500 kilograma bile su niže u klanicama na području Beograda i okoline. Za grla SM rase klaničari su plaćali 345 , a za grla HF rase 330 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Smederevu cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je 400 dinara za kilogram što ukazuje na znatan rast u odnosu na prethodni period. Ponuda je bila dobra, a i promet zadovoljavajući. Nasuprot tome u Požarevcu u klanicama je zabeležen pad cene prasadi  od 16 do 25 kilograma na 320 dinara za kilogram i rast  cene tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma, 270 dinara za kilogram. Klaničari su pored prasadi i tovnih svinja otkupljivali i krmače za klanje po  ceni od 160 dinara za kilogram.

Pad cena prasadi od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja zabeležen je na pijaci žive stoke u Kraljevu, majčešća cena iznosila je 310 dinara za kilogram. Za tovne svinje tod 80 do 120 kilograma kupci su trebali da izdvoje 170 , a preko 120 kilograma, 140 dinara za kilogram. U klanicama na području Šapca i okolnih mesta otkup tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma bio je 290 dinara za kilogram. Niža otkupna cena prasadi  od 16 do 25 kilograma zabeležena je i u klanicama na području Nišavskog regiona, 300 dinara za kilogram.

Niža otkupna cena jagnjadi zabeležene je u klanicama Podunavskog regiona, otkup se najčešće odvijao po ceni od 350 dinara za kilogram. Za razliku od njih zabeležen je pad  cene ovaca. Dominirao je iznos od 150 dinara za kilogram. Ponuda i otkup jagnjadi bila je slaba, dok je obim otkupljenih ovaca bio prosečan. Klaničari  Šumadijskog regiona po nižim su cenama otkupljivali su šilježadi, dominiro je iznos od 150 dinara za kilogram. Na području Braničevskog regiona, zabeležena je pad cene jagnjadi na 300  i rast  cene šilježadi, 250 dinara za kilogram Na pijaci žive stoke u Požarevcu situacija je bila slična u pogledu cena. Skuplja su bila šilježad 250 i ovce 170, a jeftinija jagnjad 320 dinara za kilogram. Jagnjad su, takođe bila jeftinija  i na pijaci žive stoke u Novom Sadu, najčešće su se mogla pazariti za 340 dinara za kilogram. Pad cene jagnjadi karakteristika je i stočne pijace u Užicu, gde  je dominirao iznos od 310 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u Kraljevu  takođe  je bila  niža prodanja cena jagnjadi, 280 dinara za kilogram.

B. K.