STIPS: Prasad u Sremu 450 dinara za kilogram!

Za  prvih deset dana maja cene stoke, po izveštajima reportera STIPS(Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije) su znatno povećane. Tako su cene teladi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bile  više u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za telad kupci su trebali da izdvoje 690, a za tovne bikove 360 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležen je rast  cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, a najčešće su se mogli pazariti po ceni od 330 dinara za kilogram..

U klanicama na teritoriji Loznice i okolnih mesta   došlo do rasta  cena tovnih bikova SM rase  preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase. Cena bikova iznosila je 330 , a kod krava za klanje dominirao je iznos od 230 dinara za kilogram. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilogerama,  dominirao iznos od 280 dinara za kilogram. Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama na podučju Šabca, Otkup  se najčešće odvijao po ceni od 350 dinara za kilogram.

Klaničari sa poručja Srednjebanatskog regiona po višim su cenama otkupljivali tovne bikove preko 500 kilograma, kako grla SM rase, tako i grla HF rase. Viša je bila i otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma. Cena tovnih bikova i tovne junadi SM rase iznosila je 330 , dok je HF rase dominirao iznos od 300 dinara za kilogram.

Najčešća prodajna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 450 dinar aza kilogram na pijaci žive stoke u Požarevcu. Za tovnu junad od 350 do 480 kilograma kupci su trebali da izdvoje 270, a za krave za klanje 170 dinara za kilogram

U klanicama Sremskog regiona otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je maksimun od kada STIPS prati cene i iznosila je 450 dinara za kilogram.  Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma,  190 dinara za kilogram.

Klaničari  Pčinjskog regiona po višim  cenama  otkupljivali su tovne svinje od 80 do 120 kilograma, dominirao je iznos od 195 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u Vranju evidentiran je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma, najčešća prodajna cena  bila je 360 dinara za kilogram. I na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do pada cene prasadi od 16 do 25 kilograma, 370 dinara za kilogram Za raziku od njih u obe kategorije tovnih svinja,  kod grla  od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 200 , a preko 120 kilograma 170 dinara za kilogram. Viša je, takođe, bila i otkupna cena krmača za klanje,  dominirao je iznos od 140 din/kg.

U klanicama Nišavskog regiona evidentiran je pad  cene prasadi od 16 do 25 kilograma,  otkup se najčešće odvijao po ceni od 350 dinara za kilogram. Klaničari sa područja Severnobačkog regiona po višim cenama  otkupljivali su krmača za klanje, cena je iznosila 150 dinara za kilogram. Glavni razlog bila je veoma slaba ponuda grla ove kategorije svinja.

Protekle nedelje zabeležen rast  cena jagnjadi i jaradi na pijaci žive stoke u Vranju. Za jagnjad su kupci su davala 380, a za jarad 350 dinara za kilogram. Za razlliku od njih niže su bule cene ovaca i koza, a kategoriji ovaca dominirao je iznos od 150, a za koze 140 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Užicu došlo je do rasta  cene jagnjadi, dominirao iznos od 360 dinara za kilogram. U klanicama Zlatiborskog regiona, takođe, je evidentiran rast ocene jagnjadi na 350 dinara za kilogram. U Nišu otkupna cena jagnjadi bila je niža u klanicama, dominirao iznos od 350 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u ovom gradu evidentiran je rast cene koza, najčešći iznos bio je  130 dinara za kilogram.

Jagnjad su bila jeftinija na pijaci žive stoke u Čačku,  promet se odvijao najčešće po 350 dinara za kilogram. Glavni razlog bio je dosta bolja ponuda, a slabiji obim prodaje u odnosu na period od kraja aprila.

        B. K,

Komentari