STIPS: Skuplja prasad i tovljenici, jeftinija jagnjad

Protekle nedelje, prema informacijma STIPS( Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije) na pijaci žive stoke u Užicu zabeležen je rast cene teladi SM rase do 160 kilograma na 520 i pad cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na 340 dinara za kilogram. U klanicama na području ovog grada i okoline niže su bile otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma 340 i krava za klanje, 200 dinara za kilogram.

U Vranju je, u odnosu na prethodnu nedelju, zabeležen rast cene teladi SM rase do 160 kilograma, dominirao je iznos od 540 dinara za kilogram. Karakteristika u klanicama na teritoriji Pirotskog regiona bio je pad otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma kao i pad cene krava za klanje SM rase. Otkupljenu telad  kupci su najčešće plaćali 500, a krave za klanje 240 dinara za kilogram.

Otkupna cena krava za klanje SM rase bila je viša u klanicama Severno-bačkog regiona, dominirao iznos od 170 dinara za kilogram. Pad otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma evidentiran je u klanicama  Jablaničkog regiona. Cena ove kategorije goveda iznosila je 350 dinara za kilogram. U klanicama Južnobanatskog regiona bila je viša otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma, 350 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cene priplodnih junica, najčešće su se mogle pazariti za 140.000 dinara po grlu. U klanicama na  području ovog grada  došlo do pada otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 310  i krava za klanje SM rase na 210 dinara za kilogram. Takođe je evidentiran pad cene krava za klanje SM rase na stočnoj pijaci u Požarevcu, dominirao iznos od 180 dinara za kilogram.

Rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma uprkos dobroj ponudi zabeležen je  u klanicama Jablaničkog regiona, dominirao iznos od 300 dinara za kilogram. Prasad iste kategorije  bila su skuplja  i na stočnoj pijaci u Leskovcu,  se najčešće su se mogla pazariti za 320 dinara za kilogram.

Otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma, prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje bile su više u klanicama na području Loznice i okoline. Za otkupljenu prasad odgajivači su dobijali 320, tovne svinje 250, a za krmače za klanje 170 dinara za kilogram. Na piijaci u ovom gradu mogla su se pazariti prasad po ceni od 300 do 320 dinara za kilogram u zavisnosti od kategorije, tovljenici od 320 do 330  i krmače za klanje po ceni od 140 dinara za kilogram.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja i na stočnoj pijaci u Vranju, najčešće su se mogla pazariti  za 350 dinara za kilogram U klanicama na ovom području došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 230 dinara za kilogram. Reporter iz Šapca zabeležio je pad otkupne cene tovnih svinja preko 120 kilograma i rast cene prasadi  od 16 do 25 kilograma. Kod prasadi  u klancama na podrućju ovog grada dominirala je cena  od 325,a kod tovnih svinja 260 dinara za kilogram.

Po višoj ceni otkupljivale su se tovne svinje od 80 do 120 kilograma u klanicama  Južnobanatskog regiona, dominirao iznos od 250 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast cena tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje. Za tovne svinje kupci su trebali da izdvoje 210, a za krmače 190 dinara za kilogram.

Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je u klanicama Zlatiborskog regiona. Dominirao je iznos od 300 dinara za kilogram Reporter STIPS-a iz Novog Sada evidentirao je pad cene jagnjadi, prodaja se najčešće odvijala po ceni od 340 dinara za kilogram. Izostala je prodaja ostalih kategorija ovaca, jaradi i koza.

Klanice  Južno-bačkog regiona nisu otkupljivale jagnjad, jaradi kao i ostalih kategorija ovaca i koza. Koze su bile skuplje na pijaci žive stoke u Vranju, dominirao je iznos od 160, a u ponudi je bilo dvadesetak grla. Otkupna cena jagnjadi iznosila je 300, a ovaca 130 dinara za kilogram u klanicama Raškog regiona. Ponuda se nije bitnije menjala u odnosu na predhodni period kao ni obim otkupa.

Jagnjad su se mogla pazariti po ceni od 300 dinara za kilogram na pijaci žive stoke u Čačku, a za jarad i dviske kupci su trebali da izdvoje 200 dinara za kilogram Cena ovaca iznosila je 120 ,a  ovnova za priplod  20.000 dinara po grlu.

B. K.