STIPS: Telad u Šumadiji 700, a tovljenici u Šabcu 275 dinara za kilogram

Prema izveštaju reportera STIPS (Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije) protekle nedelje u Kragujevcu je u kalnicama bila karakteristična po rastu otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma, na 700 dinara za kilogram! Takođe je bila viša i otkupna cena krava za klanje SM rase, dominirao je iznos od 220 dinara za kilogram. Istovremeno bila  je niža i otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma, dominirao je iznos od 220 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u ovom gradu došlo je do pada cene priplodnih krava SM rase na 140.000 dinara po grlu.

Cena teladi SM rase do 160 kilograma dostigla je 530 dinara za kilogram na stočnoj pijaci u Vranju. Klaničari  Pčinjskog regiona  po nižim cenama otkupljivali su tovne bikove preko 500 kilograma 350 dinara za kilogram.Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na prve dve  nedelje  jula u klanicama  Južnobačkog regiona, dominirao je iznos od 340 dinara za kilogram, uz prosečnu ponudu i tražnju grla.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, mogli su se pazariti po ceni od 325 dinara za kilogram. Niže su takođe bile cene krava za klanje, 245 dinara za kilogram. Pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma u odnosu na predhodni period evidentiran je i u klanicama  Južnobanatskog regiona,  cena  je bila je 340 dinara za kilogram.

Maksimalna otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma postignuta je u klanicama na području Šabca, dominirao je iznos od 275 dinara za kilogram. Pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma zabeležen je  u klanicama Jablaničkog regiona, dominirao je iznos od 280 dinara za kilogram.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu takođe  došlo do pada cene prasadi koja se najčešće mogla pazariti za 300 dinara za kilogram. Tovne svinje preko 120 kilograma po nižoj su ceni  otkupljivali klaničari Nišavskog regiona, dominirao je iznos od 170 dinara za kilogram. Na pijaci žive stoke u ovom gradu došlo je do rasta cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 280 i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 200 dinara za kilogram.

Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša u klanicama Južnobačkog regiona 230, dok je prasadi iznosila 320 dinara za kilogram. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu evidentiran je rast cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma najčešće su se mogle pazariti za 230 dinara za kilogram. Za razliku od njih niža je bila cena obe kategorije prasadi, kod grla do 15 kilograma dominirao iznos od 340, a od 16 do 25 kilograma  330 dinara za kilogram.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu došlo je do rasta cene jaradi i pada prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period. Jarad se prodavala najčešće po ceni od 300, dok su za jagnjad kupci  plaćali 350 dinara za kilogram. Ponuda jaradi bila je veoma slaba, dok je jagnjadi bila na zadovoljavajućem nivou. Na pijaci žive stoke u Vranju evidntiran je rast  cena jagnjadi, jaradi i koza u odnosu na predhodni period. Za jagnjad su potencijalni kupci trebali da izdvoje 350 , jarad 320  i koze 135 dinara za kilogram.

Ovnovi za priplod bili su jeftiniji na stočnoj pijaci u Kraljevu. Najčešća prodajna cena iznosila je 29.250 dinara po grlu. Pad prodajne cene jagnjadi evidentiran je  na pijaci žive stoke u Užicu. Prodaja ove kategorije ovaca najčešće se obavljala po ceni od 310 dinara za kilogram. U klanicama na ovom području takođe je bila niža otkupna cena jagnjadi pa se izjednačila sa pijačnom 310 dinara za kilogram.

B. K.

Komentari