Stižu rešenja za odvodnjavanje državnog zemljišta u zakupu

Foto: Vode Vojvodine

Za agroekonomsku 2019/2020. godinu

JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava zakupce državnog zemljišta (fizička i pravna lica) da je u toku izdavanje rešenja o utvrđivanju naknade za odvodnjavanje državnog zemljišta u zakupu. Rešenja se izdaju za agroekonomsku 2019/2020. godinu, a odnose na period novembar–decembar 2019. godine i januar–oktobar 2020. godine.

Ove obaveze su nastale na osnovu Ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta koji su obveznici sklopili sa Upravom za poljoprivredno zemljište. Rešenja će stići na oko 13.000 adresa, a rok za izmirenje obaveze je 15 dana od dana prijema rešenja.

U “Vodama Vojvodine” napominju da se sva naplaćena sredstva slivaju u budžetski fond za vode, da su strogo namenska i da se koriste za odbranu od poplava, za održavanje vodoprivrednog sistema na teritoriji APV, kao i za izgradnju i održavanje kanalske mreže.

Komentari