Stočarima u pokrajini bespovratno 120 miliona dinara za opremanje farmi

Stočari sa teritorije AP Vojvodine, potpisali su u Pokrajinskoj vladi ugovore u vrednosti 120 miliona dinara bespovratnih sredstava na  osnovu konkursa za opremanje stočarskih farmi u 2023. godini.  Ugovore je, u ime Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, dodelio Milorad Malić, pomoćnik pokrajinskog sekretara  zaduženog za stočarsku proizvodnju.

Na konkurs je pristiglo 171 prijava, od čega su 136 ocenjene kao validne, i njihovi podnosioci, stočari, su dobili sredstva.  Maksimalni iznos koji po ovom konkursu može da ostvari korisnik je dva miliona dinara, a minimalni 100.000 dinara.

Malić, je na svečanosti dodele  sredstva stočarima posebno ukazao na povećanje budžeta tokom proteklih šest godina koji je usmeren na razvoj stočarske proizvodnje u pokrajini.

„Na početku 2016. godine budžet za stočarstvo je bio oko 110,a je sada je 300 miliona što je gotovo trostruko povećanje. U poslednjih sedam godina, opremili smo 685  farmi i uložili oko 607 miliona dinara, a nasatvićemo da i narednom periodu pomažemo stoačre u pokrajni“, rekao je Malić.

B. K.