Subotica za izgradnju solarne elektrane Bikovo odvojila 80 hektara zemljišta

Foto: Grad Subotica

Nadomak Subotice u planu je da u toku ove godine započne izgradnja solarne elektrane Bikovo, maksimalnog instalisanog kapaciteta preko 50 megavata. Investitor projekta je “Untermolo” iz Novog Sada, a celokupno solrano postrojenje zauzeće površinu od 80 hektara neizgrađenog zemljišta u ataru Bikova. Tim povodom Skupština grada Subotice oglasila je javni uvid  u izradu plana detaljne regulacije solarne elektrane Bikovo.

Prema prostornom planu za ovu solarnu elektranu predviđena je kompletna izgradnja infrastrukturnog kompleksa solarnog postrojenja i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Kad bude potpuno osposobljena elektrana će biti priključena na mrežu preko postojećeg dalekovoda koji prolazi na jedan kilometar od lokacije.

B. K.