UAP: Uskoro prva rešenja za mlade poljoprivrednike

Foto: Pixabay

Uprava za agrarna plaćanja kontaktira podnosioce prijava

Sve zaprimljene prijave na Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini, trenutno se nalaze u fazi administrativne obrade, koja obuhvata proveru ispunjenosti kako formalno-pravnih uslova (urednost prijave koja obuhvata blagovremenost, potpunost i da li je podneta od strane lica koje ima pravo na podsticaje), tako i materijalno-pravnih uslova (vezanih za propisane uslove za pojedine vrste ovih podsticaja).

Uprava za agrarna plaćanja kontaktira podnosioce prijava kako bi utvrdila dodatne informacije vezane za status prijava i način njihovog daljeg sprovođenja.

Proces obrade pristiglih zahteva je u toku i uskoro se očekuje izdavanje prvih rešenja za kojom sledi isplata sredstava, naveli su u Upravi za AgroFin, u odgovoru na pitanje kada će početi isplata subvencija mladim poljoprivrednicima.

U Upravi podsećaju da je na Konkurs raspisan krajem protekle godine pristigla 5.591 prijava, što je dvostruko veći broj prijava od onog koji je pristigao u prve dve godine primene mere podrške mladim poljoprivrednicima.

Novi IPARD javni pozivi u četvrtom kvartalu 2020.

U četvrtom kvartalu ove godine u okviru Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava planiran je novi poziv za nabavku novog traktora, kao i poziv za izgradnju i opremanje objekata uključujući i nabavku opreme i druge mehanizacije.

Komentari