Udruženja stočara jedinstvena: Država da više ulaži u odgoj domaćih priplodnih grla i smanji uvoz

Milija Palamarević, predsednik Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije, zajedno sa Udruženjem proizvođača mleka Mačvanskog okruga, Udruženjem proizvođača mleka Srbija iz Vojvodine i Udruženjem odgajivača goveda rase limuzin iz Subotice  uputiće zahteve i predloge Ministarstvu poljoprivrede kako bi se rešili problemi stočnog fonda, posebno u mlečnom i tovnom govedarstvu.

„Od velike je važnosti da Ministarstvo obrati pažnju na broj grla s kojim se manipulisalo jer od toga  zavisi uspeh u stočarstvu. Takođe Ministarstvo mora doneti odluku da ulaganje bude usmereno na odgoj domaćih priplodnih grla, od teleta pa do junice, da se sredstva ne daju i ne nameštaju određenim „velikim igračima“ za uvoz priplodnih grla iz inostranstva koja su uglavnom lošijeg kvaliteta“,rekao je Palamarević.

B. K.