Udruženje “Agroprofit”: Potrebno regionalno savetovanje o tovnom govedarstvu

Foto: Pixabay

U Kutini u Hrvatskoj održano je savetovanje o savremenim kretanjima u tovnom govedarstvu, sa posebnim osvrtom na gajenje goveda u sistemu „krava-tele”. Ispred Udruženja „Agroprofit”, u koje su uključeni odgajivači tovnih rasa iz Srbije, učestvovali su Čedomir Keco, predsednik Udruženja i Ivan

„Kada se uporedi brojno stanje kvalitetnih priplodnih tovnih rasa koje se gaje u Srbiji može se zaključiti da je Srbija sa 11.000 krava u čistoj rasi učinila ozbiljan priključak naprednim stočarskim zemljama. Očekuje se da će već iduće godine broj grla u čistoj tovnoj rasi biti veći od 15.000“, rekao je na skupu Keco.

U raspravi moglo se čuti da se simentalsko goveče sve manje traži na inostranom tržištu i da ima nisku cenu. Zapaženo je i da se ponude tovnih rasa (lakše i teže) po ceni razlikuju u regionu. Stočari su takođe konstatovali da kupci najradije odlaze po junad u Mađarsku, gde dobijaju popust – kalo (umanjena težina) kod utovara za 5-8 odsto, što Srbiju i Hrvatsku stavlja u neravnopravan položaj, jer obe zemlje ne žele da učine takav ustupak prema izvoznicima.

Stočari su, kako iz Hrvatske tako i Srbije, bili jednoglasni u oceni da pojedine kompanije, koje se bave izvozom, najčešće prodaju svoju utovljenu junad i da ne koriste ponudu malih proizvođača uz priznavanje realnih cena.

Predstavnici Udruženja „Agroprofit” predložili su da se uskoro održi regionalno savetovanje o tovnom govedarstvu i korišćenju savremenih tehnologija u govedarstvu, preneo je portal Agroservis.

B. K.