Udruženje „Donau Soja“: Poziv na besplatnu obuku „Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi“

Udruženje  „Donau Soja“ u saradnji sa EIT Food organizacijom poziva poljoprivredne proizvođače da se uključe u program obuka o praksama regenerativne poljoprivrede.

Kroz „EIT Food program regenerativne poljoprivrede“ koji nudi sveobuhvatan sistem obuka i savetovanja, organizacije EIT Food i Donau Soja omogućiće poljoprivrednim proizvođačima  sticanje znanja o principima regenerativne poljoprivrede i njihovu dalju primenu na svojim gazdinstvima.

Ovo je, kako je saopšteno, prilika da poljoprivredni prozvođači unaprede produktivnost i profitabilnost svoje proizvodnje čuvajući zemljište i životnu sredinu, kao i da i naprave korak napred ka smanjenu emisije gasova koji prouzrokuju efekat staklene bašte.

Program obuke obuhvata:dvodnevnu obuku za 30 izabranih poljoprivrednih proizvođača 15. i 16. aprila. Među polaznicima obuke biće izabrano šest poljoprivrednih proizvođača koji će nastaviti učešće u program. Odabranim proizvođačima tokom naredne tri godine biće omogućena besplatna podrška koja uključuje analizu kvaliteta zemljišta, analizu rezultata i plan primene regenerativnih praksi specifično skrojenih za izabrano poljoprivredno gazdinstvo.

B. K.