Uprava za agrarna plaćanja: Utvrđeni rokovi podnošenja zahteva za premiju za mleko

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu. Iz Uprave za agrarana plaćanja Ministarstva poljoprivrede podsećaju poljoprivrednike-stočare na mogućnost  kao i  utvrđene rokove za ostvarivanje prave za pemiju na kravlje mleko (10 dinara po litru)

Da bi stekao pravo za premiju isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Uslovi su utvrđeni u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Zahtev za premiju za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno. Upravo je završen rok (15.januar) za prijavljivanje za četvrti kvartal  (1. oktobar – 31. decembar 2021. godine). Za prvi ovogodišnji kvartal (1. januar – 31. mart ) zahtevi se predaju od  – 1. do 15. aprila,  za drugi (1. april – 30.jun ) – od 1.  do 15. jula,  treći kvartal (1. jul – 30. septembar) – od 1. do 15. oktobra.

B. K.

Komentari