Uskoro kreće IPARD 3: Podrška mladima za investicije u solarne elektrane

Foto: Pixabay

Nakon uspešno završenog IPARD 2 programa i realizovanih konkursa iz ovog novčanog fonda, usvojen je i novi IPARD 3 program sa 278 miliona evra bespovratnih sredstava EU.

U fokusu će, kao što je već najavljeno, biti investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (dodat sektor ribarstva), investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (sektor ruralnog turizma i pratećih usluga).

Prvi konkursi Ministarstva poljoprivrede za Meru 1 , Meru 3 i Meru 7 očekuju se u prvom kvartalu 2023. godine, a postupak konkurisanja je zahtevan i iziskuje dosta vremena tako da je, podsećaju iz Ministarstva poljoprivrede, potrebno na vreme krenuti sa pripremom dokumentacije.

Akcenat dodatne podrške na IPARD 3 programu je na osobama mlađim od 40 godina kao i investicijima u obnovljive izvore energije što će obezbediti dodatnih 10 posto subvencije. Trend rasta investicija u solarne elektrane je evidentan kroz završene konkurse IPARD 2 programa. Preko bespovratnih sredstava u visini od 60-75 odsto za solarne elektrane korisnici mogu očekivati povraćaj investicije za svega 2-3 godine.

B. K.