Vlada Srbije: Doneta Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini čime je izvršena raspodela budžetskih sredstava za podsticaja u ukupnom iznosu od 59.977.161.000 dinara.

U okviru Uredbe opredeljena su finansijska sredstva za podsticaje: direktna plaćanja, u ukupnom iznosu od 38.599.361.000 dinara. za mere ruralnog razvoja izdvojeno je 2.620.585.000, posebne podsticaje 244.400.000, kreditnu podršku 650.000.000 i za IPARD podsticaje  6.294.000.000 dinara

U okviru direktnih plaćanja za premiju za mleko (4. kvartal 2022. i 1. i 2. kvartal 2023.) predviđeno je 7.860.000.000 dinara, za osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju 11.389.950.000, podsticaje za kvalitetna priplodna grla 8.529.436.000 , za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja 3.225.000.000, za košnice pčela 1.000.000.000, za krave za uzgoj teladi za tov 900.000.000 , a za regres za gorivo 5.694.975.000 dinara.

B. K.