VLADA SRBIJE: Usvojen pravilnik o podsticajima IPARD 3 programa za Meru 1, krajnji rok za raspisivanje poziva 12. april

Vlada Srbije usvojila je Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu gazdinstava u okviru Mere 1 ovogodišnjeg IPARD 3 programa. Rok za raspisivanje je, prema ranije usvojenom planu za 2024. godinu, počeo da teče 12. februara i ističe 12. aprila ove godine,

Novac za podršku investicijama u fizičku imovinu u okviru ove mere namenjen je za izgradnju i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala. Detaljna obaveštenja nalaze se u Pravilniku o IPARD podsticajima koji je objavljen na portalu Ministarstva poljoprivrede.

Pravo na ove podsticaje ima fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo ili poljoprivredna zadruga ukoliko su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ukoliko su obnovili registraciju za ovu godinu.

Ukoliko su podnosioci zahteva pravna lica, onda zajedno sa povezanim licima moraju da ispunjavaju najmanje dva od  tri kriterijuma –  imaju manje od 250 zaposlenih, godišnji promet ne veći od 50 miliona evra ili da ukupna vrednost imovine podnosioca zahteva i povezanih lica ne prelazi 43 miliona evra.

Podsetimo, planom javnih poziva za korišćenje podsticaja iz IPARD 3 programa za ovu godinu planirano raspisivanje poziva za još  dve mere. Od 22. aprila do 21. juna trebalo očekivati raspisivanje poziva za Meru 3 – investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Ova mera ima najizdašniji budžet od 6,38 milijardi dinara. Planiran je i poziv za Meru 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, čiji je budžet drugi po veličini među ovogodišnjim IPARD programima, i iznosi 5,13 milijardi dinara. Ovaj poziv mogao  bi da bude raspisan od od 1. jula do 16. avgusta.

B. K.