Vlada Srbije: Za program kupovine  seoskih kuća 500 miliona dinara

Foto: Pixabay

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva za brigu o selu, usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu.

Za ovaj program ove godine izdvojeno je 500 miliona dinara, a cilj je motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih, rešavanjem stambenog pitanja, da se vrate na selo.

Do sada je kroz  relaizaciju ovog  programa kupljena 1631 kuća sa okućnicom u selima Srbije. Najpovoljnija seoska kuća koštala je 388 hiljada dinara, a najskuplje su se kretale do maksimalnog dozvoljenog iznosa od 1,2 miliona dinara, pa se za opredeljeni iznos od 500 miliona očekuje kupovina još oko 500 kuća u selima.

Ministarstvo za brigu o selu će narednih dana raspisati Javni konkurs po ovom programu.

B. K.