“Vode Vojvodine” Rekonstrukcija najveće crpne stanice na HS DTD “Bezdan 2”

Foto: https://vodevojvodine.com/

U toku su radovi na rekonstrukciji jedinog pumpnog agregata u Crpnoj stanici „Bezdan II“, najvećeg takvog objekta na hidrosistemu DTD. Vrednost radova  iznosi 130 miliona dinara.

Ova crpna stanica nalazi se na dunavskom odbrambenom nasipu kod naselja Bezdan i ključni je objekat za snabdevanje vodom bačkog dela HS DTD.

Predviđeno je da se ugradnjom nove utopne pumpe pojedinačni kapacitet poveća sa 4 na 5 kubih metara u sekundi i da se spusti kota usisnog bazena i prilagodi hidraulički oblik crpilišta, kako bi se poboljšao kvalitet dostrujavanja vode i rad pumpi.

Zahvaljujući ovim radovima, postići će se veća sigurnost u snabdevanju sistema za navodnjavanje, a posebno pri minimalnim vodostajima Dunava.

B. K.