Za izmuljavanje i čišćenje kanala Kudoš pokrajina izdvojila 62,4 miliona dinara

Foto: Vesti.rs

Pokrajinska vlada izdvojila je 62,4 miliona dinara za uređenje meliorativnog kanala Kudoš, koji se nalazi u okviru kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih opština Pavlovci i Vrdnik. Ovaj kanal odvodi suvišnu vodu sa obronaka Fruške gore i uliva se u akumulaciju Pavlovci, sa kojom čini jedinstveni sistem za odvodnjavanje i regulaciju poplavnog talasa na tom području.

Obezbeđenim sredstvima  predviđeno je čišćenje i izmuljenje kanala, kao i izgradnja objekta u kom će biti smeštena zaštitna rešetka sa automatskom čistilicom.

B. K.