Za pošumljavanje u Vojvodini 72 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodelio je ugovore vredne ukupno 72,1 milion dinara za pošumljavanje i melioraciju degradiranih šuma na teritoriji Vojvodine.

Pomoćnik resornog sekretara Saša Stevanović je rekao da je cilj realizacije godišnjeg programa poboljšanje stanja šuma u AP Vojvodini.

„Za melioraciju degradiranih šuma opredelili smo 61 milion dinara za ukupnu površinu od 406 hektara, a za podizanje novih šuma, na ukupnoj površini od 64 hektara, izdvojili smo 20 miliona dinara, od čega je utrošeno 11,1 miliona“, precizirao je Stevanović.

Podsetio je na to da su šume na području Vojvodine neravnomerno raspoređene, ali da je, po poslednjim merenjima, gotovo 8,1 odsto površine – pošumljeno.

B. K.