Zbog štetnosti za pčele pojedine aktivne supstance zabranjene u sredstvima za zaštitu bilja

Iz Upreva za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede saopšteno je da je, u skladu sa odlukama EU o zabrani upotrebe određenih aktivnih supstanci, doneta odluka da u Srbiji klotianidin i tiametoksam budu van upotrebe. Sledstveno tome, ukinuta su sva sredstva za zaštitu bilja registrovana na osnovu njih.

Takođe u saopštenju se navodi da je aktivnoj supstanci imidakloprid, dozvoljena upotreba sredstava za zaštitu bilja registrovana na osnovu nje, ali samo za korišćenje u zatvorenom prostoru.

Podsetimo, u zajedničkom saopštenju Saveza pčelaerskih organizacija Srbije (SPOS) i Uprave za zaštitu bilja upozoreno je da nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje. To umnogome doprinosi opadanju prinosa meda, a istovrmeno smanjuje se kvalitet plodova.

B.K.