Zrenjanin: Javni pozivi za dodelu državne zemlje za 2019. godinu

Foto: Pixabay

Javni pozivi se odnose na dokazivanje prava prečeg zakupa i ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade

Grad Zrenjanin raspisao je Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu, kojim obaveštava fizička i pravna lica:

  • vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, i
  • vlasnike domaćih životinja koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu,

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu, do 31. oktobra 2018. godine.

Zainteresovani stočari nadležnoj veterinarskoj inspekciji za Srednjobanatski okrug do 01. septembra treba da podnesu Zahtev za utvrđivanje broja uslovnih grla, kako bi oni do 31. oktobra popisali životinje i napravili zapisnike.

Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti od Miloša Kovačevića, telefon: 066/866-00-66, e-mail: poljoprivreda@grad.zrenjanin.rs ili lično u prostorijama Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave Grada Zrenjanina, Ulica Slobodana Bursaća br. 4.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu

 Formulari za vlasnike domaćih životinja

 Formular za infrastrukturu


Grad Zrenjanin raspisao je i Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu, kojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara,
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara, i
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva,

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu, do 31. oktobra 2018. godine.

Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti od Miloša Kovačevića, telefon: 066/866-00-66, e-mail: poljoprivreda@grad.zrenjanin.rs ili lično u prostorijama Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave Grada Zrenjanina, Ulica Slobodana Bursaća br. 4.


Kompletan tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

 Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu

 Formular bez naknade