Zrenjanin: Poziv bankama za kratkoročno kreditiranje poljoprivrednih gazdinstava

Grad Zrenjanin raspisao je javni poziv zainteresovanim bankama za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinastava, uz učešće grada u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava i nove poljoprivredne mehanizacije i opreme. Kako je navedeno na sajtu grada, javni poziv upućuje se bankama za kreditiranje na period od 12 meseci.

Sredstva kojima će grad sunbvencionisati celokupnu naknadu i kamatu na dodeljene kredite  su pet miliona dinara, a obezbeđena su odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu.

Isplata subvencionisane naknade i kamate obaviće se po dospeću, a prema redosledu podnošenja zahveta za dodelu kredita.

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objavljivanja.

B. K.

Komentari