BUŠA priključne mašine sa roto-motikom

Foto: BUŠA

Štede vreme i novac!

Rotaciona motika je inovativno oruđe za predsetvenu pripremu zemljišta koje je osamdesetih godina osmislio i patentirao osnivač mađarske firme BUŠA. Njegov patent je danas registrovan i zaštićen u više desetina država u Evropi.

Noževi rotacione motike se prave od specijalnog švedskog čelika, a zahvaljujući specifičnoj tehnologiji kovanja, izuzetno su jaki i otporni na habanje.

Zbog navedenih osobina, radna mašina opremljena rotacionom motikom je pouzdana, a zahteva minimalno održavanje. Rotacioni elementi se neće zagušiti ni kada prolaze kroz zemljište zaraslo gustim korovom.

Elementi za obradu zemljišta, pošto se pokreću veoma brzo, lako usitnjavaju tlo i uništavaju korov. Zbog toga je mašina idealna za pripremu jesenje i prolećne setve, za usitnjavanje uzoranog zemljišta i obradu strnjike.

Kod pripreme zemljišta za setvu nema potrebe da raznim mašinama prelazite preko njive 3-4 puta, rotaciona motika će ovaj posao uraditi u jednom hodu, štedeći na taj način mašine, gorivo, vreme i novac.

Pomoću savremeno konstruisanih rotora sa mogućnošću podešavanja radnog ugla, dubina obrade se lako podešava u skladu sa stepenom vlažnosti zemljišta. Na taj način mašina neće ostavljati grumenja ni kada prolazi kroz previše vlažne slojeve zemljišta.

Zbog svojih izuzetnih karakteristika, rotaciona motika se upotrebljava i prilikom klasične obrade zemljišta, a daje dobre efekte i kada usitnjeni delovi pokošenog bilja treba da se unesu u tlo, odnosno kada se koristi kao mulčer.

Rotaciona motika je odlično sredstvo za istrebljivanje korova – totalni herbicid!

Uspešno se koristi za međurednu obradu kod ratarskih kultura, kao i u vinogradima i voćnjacima.


BUŠA setvospremač sa roto-motikom

Za pripremu setve, setvospremač sa roto-motikom je dugi niz godina na tržištu. Koristi se pre svega za ravnanje uzorane njive, za obradu strnjike i pripremu zemljišta za setvu. On je izvrsno sredstvo za usitnjavanje grumenja i uništavanje korova. U odnosu na mašine slične namene, ima veliku prednost – da posao pripremanja zemljišta za setvu obavlja u jednom hodu ili sa manje ponavljanja ako je reč o esktremnijim uslovima. Na taj način štedi gorivo i vreme, a obezbeđuje veću dobit. S obzirom da je snabdeven veoma efikasnim noževima koji su otporni na habanje, ne zahteva veće održavanje. Uz to, na tako pripremljenoj setvenoj podlozi biljke rastu veoma intenzivno, što obezbeđuje dobar rod i povećava profit. Sa ovom funkcionalnom alatkom zemljište za setvu se priprema veoma brzo i pod ekstremnim vremenskim uslovima. Na taj način setva se može obaviti blagovremeno i izbeći opasnost da rod – za vreme letnjih suša – propadne.

FOTO GALERIJA:

VIDEO GALERIJA:


BUŠA međuredni kultivator sa roto-motikom

Jedna od sve značajnijih i traženijih funkcija rotacione motike je međuredna obrada, u izvedbi BUŠA međurednih kultivatora. Primenjuje se kod svih tehnoloških procesa – za uništavanje korova, aplikaciju hranljivih materija u zemljište i čuvanje vlage u tlu. Prilikom međuredne obrade posebno se ističe funkcija uništavanja korovskog bilja. Uz to, rotor stvara rastresito zemljište, ali ne dotiče biljke, mlade stabljike, bez obzira što pored njih prolazi na ekstremno malom rastojanju. Noževi, koji se kreću veoma brzo, kidaju tvrdu zemlju, stvarajući usitnjenu strukturu, dok klasične mašine podižu na površinu veliko, kompaktno grumenje. Zbog velike radne brzine i minimalne potrebe za održavanjem, pruža se mogućnost za obradu velikih zemljišnih površina; mašina se od nakupljenih biljnih otpadaka nikada neće zagušiti, i ako dodate GPS elektroniku za navođenje, rotaciona motika će raditi u tri smene, bez zaustavljanja. Sa stanovišta profita, od velikog značaja je da se korovi – koji od industrijskih biljaka oduzimaju vlagu i hranljive materije – odstrane što efikasnije, da se zemljište snabde ekstra hranljivim materijama, smanji poticanje vlage i spreči nastanak čvrste, napucale kore. Troškovi su manji i zbog smanjenih potreba za održavanjem. Kako jedna stara izreka navodi, “jedno kopanje znači pola kiše”, te nije svejedno da li će tokom jednog sušnog leta rod propasti jer je nedostajala baš ta “polovina kiše”. S obzirom da je mašina sa roto-motikom pogodna za obradu velikih zemljišnih površina, koristi se i za unos hranljivih materija za uzgoj ranih hibrida. Međuredni kultivatori BUŠA pogodni su za aplikaciju granuliranih i tečnih veštačkih đubriva, a zbog uništavanja korova mehaničkim putem, smanjuje se potreba za hemijskim sredstvima. Na taj način neće postojati ni rizik da zbog predoziranja herbicida, biljka kasni u rastu ili propadne.

FOTO GALERIJA:

VIDEO GALERIJA:


BUŠA voćarski kultivator sa roto-motikom

Moderniji način primene rotacione motike je u vinogradima i voćnjacima. Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji, BUŠA voćarski kultivator koristi se za međurednu obradu, pre svega za uništavanje korova i to veoma efikasno i uz minimalne troškove. I u ovom slučaju dominira poznata funkcija rotora, da eliminiše korove, stvara rastresito zemljište, a pri tome prolazeći neposredno pored stabljika. U poređenju sa ostalim klasičnim mašinama zahteva manju poteznu snagu traktora, ima veću radnu brzinu i stvara minimalnu eventualnu štetu, pošto se rotor kontrolisano i bezbedno kreće među redovima. Radna bezbednost je ovde istaknuta karakteristika, pošto mašina uspešno apsorbuje grane i panjeve, koji joj se mogu naći na putu. Naime, oštri noževi, napravljeni od kovanog čelika, imaju federe koji ih odvraćaju od prepreka.

FOTO GALERIJA:

VIDEO GALERIJA:


U PONUDI IMAMO I DRUGE BUŠA KLASIČNE PRIKLJUČNE MAŠINE:
Tanjirače, kultivatore, podrivače, valjke
:


  • Garancija: 2 godine
  • Isporuka: Uključena u cenu
  • Rok isporuke: 5-60 dana

FIRMA:

Proizvođač: BUŠA, Mađarska, EU

Generalni distributer za Srbiju: Agroposrednik d.o.o., Novi Sad


KONTAKT:

Agroposrednik d.o.o.

Trg mladenaca 5
21000 Novi Sad
Tel: 063530590
E-mail: agroposrednikdoo@gmail.com