Vage za merenje i džakiranje krtolastih plodova

MP-ZBSZG

OPIS:

BRUTO VAGA SA POKRETNOM TRAKOM ZA PUNJENJE DŽAKOVA KRTOLASTIM PLODOVIMA

 • Preporučuje se za punjenje džakova krtolastim plodovima (krompir, luk, itd.)
 • Proizvodi se mere, odnosno pune direktno u postavljen džak na principu bruto merenja

KARAKTERISTIKE:

 • Moderna vaga sa dvostepenim sistemom za doziranje i montiranom pokretnom trakom
 • Ova vaga za punjenje džakova ima merni instrument tipa MPA-I koji vrši brojanje džakova, sabiranje mase i može da se poništava (dnevno) ili da brojčanik bude bez poništavanja
 • Na kapacitet, odnosno preciznost vage utiče zapremina mase proizvoda za punjenje, odnosno dimenzija pojedinih krtola
 • Tačnost merenja ne može da bude bolja u + vrednosti od mase najvećeg krtolastog proizvoda
 • Vage mogu da se baždare na mestu ugrađivanja prema propisima EU

TEHNIČKI PODACI:

 • Tip: MP-ZBSZG
 • Granica merenja: 5-30 kg ili 10-50 kg
 • Tačnost: do +200 gr. (najveća masa krtole)
 • Kapacitet: 100-130 kom. džak/čas ili 100-120 kom. džak/čas
 • Proizvod za punjenje: krtolasti: Ø10- Ø80
 • Napajanje: 380 V, 50 Hz, 0.7 KW; 230V, 50Hz, 100 VA
 • Računar, izlaz: RS-232 ili RS-485

CENA: Na upitMP-ZNSZG

OPIS:

TRAČNA (PROTOČNA) VAGA ZA MERENJE I DŽAKIRANJE KRTOLASTIH PLODOVA

• Uređaj za doziranje, punjenje džakova i merenje krtolastih plodova (krompira, luka itd.)
• Raspolaže unutrašnjim mernim magacinom, meri neto količinu
• Namenjena punjenju običnih džakova

KARAKTERISTIKE:

• Vaga poseduje dvostepeni tračani dozer
• Digitalni displej za brojanje džakova i sabiranje ukupne težine
• Tačnost i kapacitet – u zavisnosti od mase pojedinačnih krtola
• Tolerancija tačnosti – srazmerna masi najvećeg krtola

TEHNIČKI PODACI:

 • Tip: MP-ZNSZG
 • Granica merenja: 5-30 kg. ili 10-50 kg.
 • Tačnost: ±200 g/džak (masa najveće krtole)
 • Kapacitet: 180-200 kom. džak/čas ili 150-180 kom. džak/čas
 • Gabarit proizvoda za punjenje: krtole dimenzija Ø10 – Ø80
 • Ugrađuje se na visinu: maksimalno 2400 mm
 • Napajanje: 230V, 50 Hz, 500 VA; 400V, 50Hz, 0.1 kW
 • Računar, izlaz: RS-232 ili SR-485

CENA: Na upitMP-ZNSZG – K

OPIS:

TRAČNA (PROTOČNA) VAGA ZA MERENJE I DŽAKIRANJE KRTOLASTIH PLODOVA

 • Uređaj za doziranje, punjenje džakova i merenje krtolastih plodova (krompira, luka itd.)
 • Raspolaže unutrašnjim mernim magacinom, meri neto količinu
 • Preporučujemo ga za punjenje rašel – mrežastih vreća u rolnama
 • Može se povezati sa aparatom za podvezivanje (klipsovanje)

KARAKTERISTIKE:

 • Vaga poseduje dvostepeni tračani dozer
 • Tolerancija tačnosti – srazmerna masi najvećeg krtola
 • Digitalni displej za brojanje džakova i sabiranje ukupne težine
 • Tačnost i kapacitet – u zavisnosti od mase pojedinačnih krtola
 • Može biti u jedno, ili dvotračnoj izvedbi

TEHNIČKI PODACI:

 • Tip: MP-ZNSZG – K
 • Granica merenja: 1-5 kg.
 • Tačnost: masa najveće krtole
 • Kapacitet: 200-220 kom. džak/čas
 • Namenjena za krtolaste plodove
 • Ugrađuje se na visinu: maksimalno 2400 mm
 • Napajanje: 230V, 50 Hz, 500 VA; 400V, 50Hz, 0.1 kW
 • Pritisak: 6 bara/10NI/doza
 • Računar, izlaz: RS-232 ili SR-485

CENA: Na upit


FIRMA:

Proizvođač: Metripond plus d.o.o., Mađarska, EU

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju: Agroposrednik d.o.o., Novi Sad


KONTAKT:

Agroposrednik d.o.o.

Trg mladenaca 5

21000 Novi Sad

Tel: 063/530-590

E-mail: agroposrednikdoo@gmail.com

Web: www.agroposrednik.rs