Mašine za tretiranje (zaprašivanje) semena FarmGép

Fotografije: FarmGép

FARMGÉP Kft. osnovan je 30. decembra 1991. reorganizacijom Preduzeća za proizvodnju polјoprivrednih mašina iz Debrecina, jednog od najvećih proizvođača prskalica, uređaja za zaprašivanje semena i specijalnih polјoprivrednih mašina u centralnoj Evropi. Naše preduzeće je zapravo nastalo od sektora za razvoj velikog pravnog prethodnika.

Od 1991. godine sprovodimo permanentne inovacije na našim proizvodima i sa našim mašinama, koje su uvek prilagođene zahtevima zapadnog i domaćeg tržišta, pojavlјujemo se na svim većim sajamskim manifestacijama.

Danas raspolažemo velikom paletom proizvoda za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo… od prskalice veličine igrališta za golf do automatizovane ratarske prskalice kapaciteta 6000 litara.

Rezultati naše razvojne delatnosti:

 • Velika Nagrada – Najbolјi mađarski proizvod (2005)
 • OMÉK Glavna nagrada – Sektor polјoprivrednih mašina (2011)
 • XXI Velika nagrada – Mađarska agrarna inovacija (2012)
 • AGROmashEXPO Velika nagrada – Razvoj domaćeg proizvoda (2018. i 2020)

MOBITOX

OPIS:

Prilagođavajući se potrebama unapređenja proizvodnje, uz pomoć mobilne mašine za tretiranje semena MOBITOX postižu se odlični rezultati prilikom mokrog tretiranja semena žitarica, mahunarki, industrijskog bilјa i ostalih kultura – uz očuvanje onih karakteristika semena, po kojima im se definiše vrednost.

Iskorak prema većim prosečnim prinosima!

Tretiranje semena je prvi a isto tako i nezamenjivi korak u postupku ostvarivanja većih prosečnih prinosa. Nјegov značaj je nesporan i prilikom intenzivnog uzgoja raznog bilјa.

Kada se upravlјa sistemom PLC, celi postupak mešanja, tretiranja, dodavanja hemikalija i ostale radnje mogu se pratiti, usmeravati i automatizovati. Centrifugalna sila, kao i intenzivno mešanje omogućavaju da se hemikalija spoji sa semenom čineći ravnomerno raspoređenu, jedinstvenu glazuru.

Posao se obavlјa brzo i precizno, a troškovi se smanjuju!

Mašina za tretiranje semena MOBITOX u mobilnom pogonu kupi semenje žitarica, mahunarki i ostalih kultura uskladišteno u gomilu i tretira semena a potom ih stavlјa u transportno vozilo, džakove, ili vraća nazad na pod.

Na taj način se štedi vreme i energija i lako postiže kapacitet zaprašivanja od 20 t/čas (mereno prilikom tretiranja semena žita)!

Uređaj za tretiranje obezbeđuje da svako seme bude ravnomerno obloženo želјenom količinom sredstva za zaprašivanje.
Doziranje semena i hemikalija obavlјa sinhronizovana automatika – saglasno podešenim vrednostima kapaciteta.
Sam postupak zaprašivanja semena (kretanje mašine, sakuplјanje, doziranje semena i hemikalija) takođe se obavlјa automatski.
Funkcionisanje automatike: Kako se mašina kreće, elevator počinje puniti rezervoar semena. Kada nivo semena dostigne prva dva senzora, automatika pokreće postupak zaprašivanja (tretiranje semena, dodavanje hemijskih sredstava i pražnjenje). Kada nivo semena dostigne gornji senzor, samohodni sistem se isklјučuje a mašina u mestu tretira seme sve dok nivo semena ne padne ispod visine percepcije srednjeg senzora. Tada se mašina ponovo pokreće. Kada se prekine bilo koja od funkcija potrebnih za tretiranje semena, mašina se automatski isklјučuje i javlјa šta je uzrok greške.

Oblaganje semena tečnošću obavlјa se u zatvorenom prostoru – u posudi za tretiranje semena. Čisto seme kroz jedan cevasti aplikator dolazi do tanjira za zaprašivanje. Kada tanjir nije u pokretu, semenje neće spasti sa njega, pošto je površina obložena sitnim klinovima. Međutim, kada se tanjir pokrene, semenje pada sa oboda u kružnom obliku. Ispod tanjira se nalazi ULV disk za aplikaciju tečnosti, koji hemikaliju pretvara u prah. Semenje prolazi kroz oblak hemikalije i biva zaprašeno.

Jedna ili dve jedinice za zaprašivanje semena!

Transformacijom tržišta zaštitnih sredstava, proizvođači su prinuđeni da umesto sadašnjih fungicida uvedu nove.
Najavlјeno je i povlačenje sa tržišta aktivne materije iz grupe triazolina.
Umesto navedenog, primenjivaće se hemikalije koje od raznih bolesti štite seme i više od 170 dana. Zbog toga, umesto uobičajene primene fungicida nakon bokorenja, sada će se zaštita obavlјati putem zaprašivanja semena.
Nakon aktivne materije triazolina, najviše će se upotreblјavati strobilurin, čija je hektarska doza mnogo skuplјa od trijazolina.
Dakle, novi sistem zaprašivanja semena nudi rešenje da polјoprivrednici uzgajaju žitarice bez dodatnih troškova, ali istog ili bolјeg kvaliteta kao i pre. Pošto se radi o sasvim novom pristupu na planu primene zaštitnih sredstava, proizvođači uređaja i mašina su prinuđeni da pokrenu razne programe za osavremenjavanje svojih proizvoda.

Jedno od rešenja je i mašina sa dve jedinice za zaprašivanje pod nazivom Mobitox.

Poseduje dva rezervoara za mešanje preparata što je jako bitno, pošto se sredstva za zaprašivanje – koja sada koristimo – mahom sastoje od 2-4 aktivne materije. Pošto ima dva rezervoara, nema bojazni da će se zaštitno sredstvo prosuti ili zgusnuti.

U praksi to izgleda ovako: iz jednog od rezervoara – putem pumpe – na semenje se nanosi klasično sredstvo za zaprašivanje, a iz drugog rezervoara – takođe pomoću posebne pumpe – aplicira se sredstvo novije generacije. Na taj način se izbegava oštećenje zbog pomešanih hemijskih preparata.

Na tržištu hranlјivih materija pojavlјuje se sve više mikroelemenata i preparata na bazi huminskih kiselina, koji se nanose na površinu semenja.
Ovi preparati omogućavaju brzi i intenzivni razvoj mladog bilјa i pod veoma nepovolјnim vremenskim prilikama.
Ako, pored navedenog, na površinu semenja želimo naneti i jedan od insekticida, dolazimo do činjenice da će se naš preparat sastojati od šest aktivnih materija i jedne pune skale mikro-elemenata.
Po mišlјenju Farmgép Kft.-a, ova složena mešavina može proizvesti određene nepravilnosti prilikom funkcionisanja mašine.
Imajući to u vidu, proizveli su novu mašinu, kako bi polјoprivrednici bez kompromisa mogli realizovati tehnologije za koje su se opredelili.
Ako potrošač kupi jednu tako opremlјenu mašinu, a retko koristi složeni preparat za zaprašivanje, drugi rezervoar se može puniti istim preparatom, kao i prvi.

KARAKTERISTIKE:

Dužina: 4100 mm
Širina: 2050 mm
Visina: 2300 mm
Klirens: 200 mm
Maksimalna visina pražnjenja: 2020 mm

Učinak: 4-20 t/sat
Napajanje: 400 V, 50 Hz

STANDARDNA OPREMA

• Samohodna mašina sa regulatorom radne brzine,
• Kapacitet zaprašivanja (mereno na pšenici) 4-20 t/čas,
• Rezervoar od 150 litara, od nerđajućeg materijala, za hemijske preparate,
• Pumpa sa membranom kapaciteta 271 litara po radnom času,
• rezervoar za čistu vodu od poliestera kapaciteta 25 litara (za čišćenje i ispiranje sistema),
• dupli sistem filtera,
• dozator semena,
• funkcija kontrolisana putem električnih senzora,
• digitalno upravlјanje istakanja – može se dozirati i očitavati protok,
• u rezervoaru se nalazi mešač koji sprečava da se preparat taloži na dnu,
• aplikacija preparata putem ULV diska,
• uvodni i izvodni podizač sa plastičnom ivicom,
• na svim metalnim delovima plastificirana boja,
• napon električne mreže: 400V/50 Hz,
• transporter sa produženim krakom za punjenje BIG-BAG vreća.

DODATNA OPREMA

Dupli sistem za doziranje (tretiranje semena sa dve mešavine istovremeno):
– Dve pumpe kapaciteta 271 l/h
– Dva nerđajuća rezervoara za preparate kapaciteta 150 l

FOTO GALERIJA:

VIDEO GALERIJA:

Garancija: 2 godine
Isporuka: Uključena u cenu
Rok isporuke: 40-60 dana

CENA:
hunagri.rs/ponuda/mobilna-masina-za-tretiranje-semena-mobitox/


GRAMAX

OPIS:

GRAMAX je stabilna mašina za mokro tretiranje semena žitarica, mahunarki, industrijskih biljaka i ostalih kultura. Posebno izrađen sistem za zaprašivanje semena obezbeđuje jednako oblaganje svakog zrna sredstvom za tretiranje. Doziranje semena i hemikalija kontrolisano je sinhronizovanom automatikom, na osnovu podešenih vrednosti. Oblaganje semena tečnošću se odvija u zatvorenom prostoru, u posudi za tretiranje semena. Seme koje se tretira stiže do tanjira za rasipanje putem cevi dozatora. Ako tanjir počne da se rotira, seme će početi da spada u obliku kružne zavese. Ispod tanjira je smešten ULV uređaj za raspršivanje tečnosti, koji pulverizuje hemikalije i na taj način obezbeđuje prskanje spadajućih semena. Hemikalijom tretirano seme dolazi do odgovarajućeg kontejnera putem pužnog transportera, koji je plastificiran u cilju eliminisanja oštećenja hemikalijom tretiranih semena.

KARAKTERISTIKE:

Dužina: 2000 mm
Širina: 900 mm
Visina: 1780 mm
Visina snabdevanja semenom: 1780 mm

Učinak: 2-8 t/sat
Napajanje: 400 V, 50 Hz

STANDARDNA OPREMA

 • Praškasto farbanje (plastifikacija) svih metalnih delova
 • Klipna pumpa za doziranje koja je namenjena za težak rad
 • PE rezervoar od 120 l sa filterom
 • Rezervoar tehnološki čiste vode od 25 litara za čišćenje sistema
 • Automatsko funkcionisanje (doziranje semena) obezbeđuju elektronski senzori
 • Sistem za doziranje semena otvornim podešavanjem
 • Digitalni displej za količinu dozirane tečnosti
 • Digitalna kontrolna kutija za protok
 • Mehaničko mešanje sredstava za tretiranje semena
 • ULV sistem za prskanje hemikalija
 • Adapter za uvrećavanje
 • Mogućnost priključivanja (sa automatskim upravljanjem) na spoljašnji pužni transporter ili transportnu traku
 • Promenljiva visina mašine (za punjenje “BIG-BAG” džakova)
 • Pužni transporter sa plasičnom ivicom
 • Obrtni točkovi za lakše kretanje

DODATNA OPREMA

 • Pužni transporter za utovar semena
 • Pumpa za doziranje prilagođena teškom režimu rada (117 l/h)

FOTO GALERIJA:

VIDEO:

 • Garancija: 2 godine
 • Isporuka: Uključena u cenu
 • Rok isporuke: 40-60 dana

CENA:
hunagri.rs/ponuda/masina-za-tretiranje-semena-gramax/


UNIVAX

OPIS:

UNIVAX je stabilna mašina za tretiranje semena, podobna za zaprašivanje semena ratarskih kultura hemijskim sredstvima. Mašina je konstruisana za tretiranje tečnošću semena jesenje pšenice i ostalih žitarica.

Primenjenim mehanizmom za doziranje možete ostvariti celishodno tretiranje semena.

UNIVAX radi poluautomatski. Pokretanje i zaustavljanje puža (spirale) za mešanje i pumpe za tečnost vrši se pomoću ručnih prekidača smeštenih na komandnom ormariću. Radom dozatora tečnosti upravlja strujanje semena koje treba da se tretira.

Na najvišem delu mašine se nalazi rezervoar za seme u koji treba da se stavi seme koje će se tretirati. Donji deo rezervoara za seme se sužava u obliku kupe, tu se nalazi pomična ploča kojom se reguliše veličina izlaznog otvora, a time i strujanje semena. Semenje koje prolazi kroz izlazni otvor pada na dvokraku vagu, čiji se sudovi pune na smenu i periodično dopremaju semenje u ulazni otvor puža za mešanje. Dvokraka vaga pokreće dozator tečnosti sa dve kašike za zahvatanje.

U dozatoru tečnosti konstantan nivo sredstva za tretiranje, s jedne strane, preko cevovoda obezbeđuje crpka uronjena u rezervoar tečnosti za tretiranje, a s druge strane, prelivni otvor smešten u dozatoru tečnosti, zajedno sa povratnom cevi u rezervoar.

Zajedničku osovinu dve kašike dozatora pokreće osovina dvokrake vage. Kašike za doziranje na smenu se uranjaju u tečnost za tretiranje i na smenu sipaju svoj sadržaj u ulivni valov dozatora tečnosti, odakle sredstvo za tretiranje preko cevovoda dospeva u puž za mešanje. Cevovod koji je priključen u donji deo puža za mešanje dolazi na mali pločasti plašt cilindričnog oblika, koji će dopremati tečnost u puž za mešanje malo razastreto. Sredstvo za tretiranje se meša u pužu sa semenjem koje treba da se tretira. Na ovaj način tretirano semenje na izlaznom otvoru puža za mešanje pada u dvostruki punjač džakova, zatim u džakove koji su pričvršćeni na punjač džakova.

Nerđajuća izvedba elemenata za doziranje i pužnog transportera obezbeđuje dugotrajnu upotrebu.

KARAKTERISTIKE:

 • Napajanje: 220 V
 • Učinak tretiranja semena kod pšenice: max. 2 t/h
 • Težina mašine: 141 kg
 • Praškasto farbanje (plastifikacija) svih metalnih delova
 • Električni napon mreže: 230 V
 • Frekvencija mreže: 50 Hz
 • Učinak dodavanja tečnosti: 0,25 – 1,5 l/min
 • Količina elektromotora: 2 kom.
 • Motor pumpa – nominalni učinak: 90 W
 • Motor pužni transporter – nominalni učinak: 550 W
 • Zapremina rezervoara za tečnost: 50 l

FOTO GALERIJA:

 • Garancija: 2 godine
 • Isporuka: Uključena u cenu
 • Rok isporuke: 40-60 dana

CENA:
hunagri.rs/ponuda/masina-za-tretiranje-semena-univax/


FIRMA:

Proizvođač: FarmGép d.o.o., Mađarska, EU

Generalni distributer za Srbiju: Agroposrednik d.o.o., Novi Sad

KONTAKT:

Agroposrednik d.o.o.

Trg mladenaca 5
21000 Novi Sad
Tel: 063/530-590
E-mail: agroposrednikdoo@gmail.com
Web: www.agroposrednik.rs