Pokrivači za bale SCHILDER

Fotografije: Schilder

Pokrivači za seno i slamu u balama, žitarice i biomasu

KUPUJTE KVALITETNE POKRIVAČE ZA BALE, PO POVOLJNIM CENAMA I SA GARANCIJOM!


Rezultati nepravilnog skladištenja:

Rešenje: SCHILDER pokrivači za bale!

Prednosti pokrivača SCHILDER

Pokrivači za bale SCHILDER, u odnosu na folije za pokrivanje, imaju tu komparativnu prednost da su otporni na vremenske prilike i sjajno se provetravaju! Korišćenjem ovih pokrivača vlaknasta stočna hrana očuvaće kvalitet na duži rok, što je jedan od osnovnih uslova uspešnog uzgoja stoke. Zdravu i kvalitetnu stoku možete gajiti samo uz pomoć krmnog bilјa koje nije zagađeno glјivicama i nije buđavo!

U odnosu na druge slične pokrivače bala, SCHILDER pokrivači imaju jači materijal, gustine 140 g/m2 (uobičajeno je 130 g/m2), što obezbeđuje veću otpornost na spoljašnje uticaje i duži vek trajanja (neka gazdinstva u Mađarskoj SCHILDER pokrivače koriste već 8 godina!).

Osim toga, za razliku od drugih brendova, SCHILDER pokrivače za bale možete da poručite u čak 6 standardnih dimenzija, a postoji i mogućnost spajanja pokrivača, kao i poručivanja pokrivača po meri!

Ova kvalitetna mađarska robna marka je već deceniju prisutna u više od 1.000 naselja u Mađarskoj, ali i u drugim zemljama Evropske unije.

Crveni simboli na mapi označavaju naselja u Mađarskoj u kojima se već koriste SCHILDER pokrivači

OPIS:

KARAKTERISTIKE:

 • Kvalitet – dolaze sa 3 godine garancije (vek trajanja im je i do 4-6 godina);
 • Izuzetna propustljivost vazduha ih čini konkurentnim („dišu“, provetravaju se i ne dozvolјavaju kondenzaciju vlage);
 • Otporni su na udare vetra i oluje (neće se pokidati);
 • Otporni su na sunčeve zrake (pružaju izuzetnu UV zaštitu);
 • Podnose hladnoću i mraz (ne lome se i ne kidaju ni kada su smrznuti);
 • Otporni su na vodu – kada se nameste pod nagibom od 45 stepeni, odbijaju vodu;
 • Lako se fiksiraju (pomoću pocinkovanih šiljaka, SchilderFixx klipsova ili SchilderXXL čičak traka);
 • Brzo smeštanje i izvlačenje bala;
 • Gustina materijala: 140/200 g/m2.

Zaštitni pokrivač žitarice štiti od zagađenja i ptica!

Biomasa (usitnjeno drvo, pilјevina, sitni drveni otpad…) ispod SCHILDER pokrivača ostaje uvek suva!

ZAŠTITA ZA BALIRANO SENO, SLAMU, ŽITARICE I BIOMASU

Kvalitet i hranlјive osobine stočne hrane, koja je izložena razornoj moći vremenskih prilika, u značajnoj meri se umanjuju, što predstavlјa veliki problem prilikom ishrane i uzgoja stoke.

REŠENJE: Koristite naš pokrivač sastavlјen od vlaknastog materijala koji se ne mrvi i ne kida, obezbeđuje efikasnu respiraciju, a uz to je otporan i na UV zračenje. Osnovni materijal pokrivača je 100% UV stabilni polipropilen. Pokrivač se može koristiti na otvorenom, ali i u zatvorenom prostoru. Osim sjajnih hidroizolacionih svojstava i efikasne respiracije, predlažemo ga za upotrebu i zbog niskih troškova eksploatacije. Troškovi pokrivača i izgradnja čvrstog objekta iste namene i veličine se ne mogu porediti. Pokrivač se može koristiti praktično svugde, a lako se premešta na drugu lokaciju. Naš pokrivač u odnosu na klasične polietilenske folije prednost stiče zbog toga što pruža efikasnu zaštitu od vetra, oluje i kiše, a obezbeđuje sjajnu respiraciju. Materijali koji su pokriveni našim pokrivačem, čuvaju svoj kvalitet na duži rok.


PROIZVODI:

„Ekstra mini” zaštitni pokrivač za bale, gustine 140 g/m²

Dimenzije: 7,6 x 12,5 metara; Težina: 14 kg

Kvalitet materijala zaštitnog pokrivača: gustina 140 g/m², „tkani“ polipropilen, sa specijalnom UV zaštitom

Tipovi plasta shodno dimenzijama pokrivača:

 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 60 kom. okruglih bala dimenzija 120 x 120, kada je plast složen po principu 3-2-1 bala
 • Jednim pokrivačem se može pokriti 48 kom. okruglih bala dimenzija 150 x 120, kada se plast slaže po principu 3-2-1 bala
 • Jednim pokrivačem se može pokriti 280 kom. pravougaonih bala dimenzija 0,9 x 1,2 x 2,4

Kada je plast duži od 12,5 metara, upotreblјavaju se dva zaštitna pokrivača, koji se preklapaju 20-25 cm.


„Mini” zaštitni pokrivač za bale, gustine 140 g/m²

Dimenzije: 7,6 x 25 metara; Težina: 28 kg

Kvalitet materijala zaštitnog pokrivača: gustina 140 g/m², „tkani“ polipropilen, sa specijalnom UV zaštitom

Tipovi plasta shodno dimenzijama pokrivača:

 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 100 okruglih bala dimenzija 120 x 120, složen po principu 3-2-1 bala
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 96 okruglih bala dimenzija 150 x 120, složen po principu 3-2-1 bala
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 560 pravougaonih bala dimenzija 0,9 x 1,2 x 2,4.

Kada je plast duži od 25 metara, upotreblјavaju se dva zaštitna pokrivača, koji se preklapaju 20-25 cm.


„Mali” zaštitni pokrivač za bale, gustine 140 g/m²

Dimenzije: 9,8 x 12,5 metara; Težina: 17 kg

Kvalitet materijala zaštitnog pokrivača: gustina 140 g/m², „tkani“ polipropilen, sa specijalnom UV zaštitom

Tipovi plasta shodno dimenzijama pokrivača:

 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 60 okruglih bala dimenzija 120 x 120, složen po principu 3-2-1 bala
 • Jednim pokrivačem se može potkriti plast od 100 okruglih bala dimenzija 120 x 120, kada se bale slažu po principu 4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 60 okruglih bala kada se bale dimenzija 135 x 120 slažu po principu 3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 100 okruglih bala kada se bale dimenzija 135 x 120 slažu po principu 4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 48 okruglih bala kada se bale dimenzija 150 x 120 slažu po principu 3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 280 pravougaonih bala dimenzija 0,9 x 1,2 x 2,4

Kada je plast duži od 12,5 metara, upotreblјavaju se dva zaštitna pokrivača, koji se preklapaju 20-25 cm.

Pokrivač se može upotrebiti i kada se plast sastavlјa od okruglih bala prečnika 160 cm (po principu 4-3-2-1) ili od malih ili velikih pravougaonih bala. U tom slučaju, 12,5 m pokrivača se koristi za natkrivanje u poprečnom smeru, a 9,8 m stavlјamo uzdužno.


„Srednji” zaštitni pokrivač bale, gustine 140 g/m²

Dimenzije: 9,8 x 25 metara; težina: 34 kg

Kvalitet materijala zaštitnog pokrivača: gustina 140 g/m², „tkani“ polipropilen, sa specijalnom UV zaštitom

Tipovi plasta shodno dimenzijama pokrivača:

 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 120 okruglih bala kada se bale dimenzija 120 x 120 slažu po principu 3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 200 okruglih bala dimenzija 120 x 120, kada se bale slažu po principu 4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 120 okruglih bala kada se bale dimenzija 135 x 120 slažu po principu 3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast sastavlјen od 200 okruglih bala dimenzija 135 x 120, konstruisan po principu 4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 96 okruglih bala kada se bale dimenzija 150 x 120 slažu po principu 3-2-1

Kada je plast duži od 25 metara, upotreblјavaju se dva zaštitna pokrivača, koji se preklapaju 20-25 cm.

Kada se plast sastavlјa od okruglih bala prečnika 160 cm (po principu 4-3-2-1) ili od malih ili velikih pravougaonih bala, koristimo zaštitni pokrivač dimenzija 9,8 x 12,5 m. Od toga 12,5 m se koristi za natkrivanje u poprečnom smeru, a 9,8 m stavlјamo uzdužno.


„Veliki” zaštitni pokrivač za bale, gustine 140 g/m²

Dimenzije: 12 x 25 metara; težina 45 kg

Kvalitet materijala zaštitnog pokrivača: gustina 140 g/m², „tkani“ polipropilen, sa specijalnom UV zaštitom

Tipovi plasta shodno dimenzijama pokrivača:

 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 300 okruglih bala kada se bale dimenzija 120 x 120 slažu po principu 5-4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 200 okruglih bala kada se bale dimenzija 135 x 120 slažu po principu 4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 160 okruglih bala kada se bale dimenzija 150 x 120 slažu po principu 4-3-2-1

Kada je plast duži od 25 metara, upotreblјavaju se dva zaštitna pokrivača, koji se preklapaju 20-25 cm.


„Ekstra veliki” zaštitni pokrivač za bale, gustine 140 g/m²

Dimenzije: 15,6 x 25 metara; težina 54,6 kg

Kvalitet materijala zaštitnog pokrivača: gustina 140 g/m², „tkani“ polipropilen, sa specijalnom UV zaštitom

Tipovi plasta shodno dimenzijama pokrivača:

 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 420 okruglih bala kada se bale dimenzija 120 x 120 slažu po principu 6-5-4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 300 okruglih bala kada se bale dimenzija 135 x 120 slažu po principu 5-4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 300 okruglih bala kada se bale dimenzija 150 x 120 slažu po principu 5-4-3-2-1
 • Jednim pokrivačem se može pokriti plast od 280 pravougaonih bala dimenzija 0,9 x 1,2 x 2,4

Kada je plast duži od 25 metara, upotreblјavaju se dva zaštitna pokrivača, koji se preklapaju 20-25 cm.


Dodaci za fiksiranje zaštitnog pokrivača

1. Schilder šiljci za fiksiranje

Dimenzije: 20 x 4 cm.

Zaštitni pokrivač se fiksira veoma jednostavno pomoću metalnih šiljaka i Schilder Fixx plastičnih klipsova.

Fiksiranje:

Na Schilder Fixx klipsu postoji poseban otvor, kroz koji se šiljak ubada u bale.

Preporučena količina za bezbedno fiksiranje:

Za plast dužine 12,5 m 16 komada; za plast dužine 25 m 32 komada.

Kupuju se jednom, pošto se u sledećoj sezoni opet mogu koristiti.

Preporučljivo je poručiti 1-2 komada više, za slučaj da se poneki izgubi.

2. Pokrivanje i fiksiranje pomoću klipsa

Kako da pokrijemo plast?

Prvo rešenje:Najpre, položimo zaštitni pokrivač pored plasta.

Prošiveni rub od 4 cm koji se nalazi na pokrivaču neka ostane odozgo (jedna strana materijala je glatka, ona treba da dođe odozgo, pošto se sa nje voda lako sliva – druga strana materijala je hrapava, pa se radi bolјeg pripajanja na plast stavlјa sa unutrašnje strane).

Uzduž pokrivača, sa obe strane i na sredini, vezujemo konopce. Na krajeve konopaca vezujemo tegove, da se lako mogu prebaciti na suprotnu stranu plasta. Kada smo konopce prebacili preko plasta, pomoću njih (i sa najmanje 3 čoveka) prevlačimo pokrivač preko plasta.

Drugo rešenje: Nakon postavljanja poslednjeg-najvišeg reda bala, na poslednju balu stavimo rolnu zaštitnog pokrivača i zajedno ih podignemo na mesto. Nakon toga se rolna odmota po grebenu plasta i razgrne.

Treće rešenje: Nakon što je i poslednja bala dospela na svoje mesto, rolnu zaštitnog pokrivača podignemo vilјuškarom do grebena plasta, otvorimo i razgrnemo.

Preporuka: Viseći kraj zaštitnog pokrivača ne sme biti bliže od 30-50 cm od zemlјe. Zašto ne sme dotaknuti tlo? Zbog toga, što zimi sneg danju može da se otopi, a noću zaledi. Ako se to dogodi, plast ne možete otkriti a da ne oštetite zaštitni pokrivač. Takođe, i glodari često nalaze utočište u plastu, a kada beže, pre će progristi rupu na pokrivaču, nego što će se provući ispod nje.

ZAŠTO SE ZAŠTITNI POKRIVAČ MORA ČVRSTO ZATEGNUTI?

 • Vetar pomera pokrivač plasta, pa se slama, koja izvire iz bala trlјa o pokrivač, stvarajući najpre trenje, a kasnije i rupu.
 • Veličina bala se vremenom smanjuje, pa se pokrivač mora zategnuti.

I Vama je u interesu, da se pokrivač upotreblјava što duže!

Fiksiranje putem klipsa (predlažemo da na svaki dužni metar pokrivača stavite po jedan klips):

Klips se fiksira šiljkom koji se ubode u bale ili vezivanjem džaka sa peskom.

Schilder Fixx fiksiranje zaštitnog pokrivača:

 • Prvi korak: otvorite unutrašnje dugme „Schilder Fixx“-a.
 • Dugme položite ispod zaštitnog pokrivača, tamo gde želite da fiksirate plast.
 • Navucite prsten na dugme.
 • Jezičak prstena ubacite u žljeb koji se nalazi na dugmetu.
 • U otvor, koji je smešten na dnu prstena, zabodite jedan šiljak ili uz pomoć užeta zakačite teg, npr. džak pun peska.

Količina „Schilder Fixx“-a koju preporučujemo radi bezbednog fiksiranja:

 • Za mali pokrivač 16 kom.
 • Za srednji, veliki i ekstra veliki pokrivač po 32 kom.

Schilder Fixx se nabavlјa samo jednom, pošto se u sledećim sezonama ponovo može koristiti.

Kako odstraniti Schilder Fixx sa zaštitnog pokrivača?

 • Iz otvora, koji se nalazi na „Schilder Fixx“-u, odstranite šiljak ili teg koji ste prethodno postavili.
 • Izvadite jezičak iz otvora na dugmetu.
 • Pomoću jezička, skinite prsten sa dugmeta.
 • Odstranite i prsten i dugme.

3. Schilder XXL čičak traka

Dimenzija: 25 metara

Ako ste odlučili da napravite veći plast nego što su standardne dimenzije (12,5 ili 25 metara), postoje tehnički uslovi da ga pokrijete Schilder pokrivačima. Zaštitni pokrivač standardnih dimenzija možete da produžite tako što ćete preko njega preklopiti drugi pokrivač, u širini od najmanje 10 cm. Tamo gde se pokrivači preklapaju, nalepite čičak traku. Morate obratiti pažnju, da se čičak traka prilepi na obe površine. Predlažemo da vodite računa o tome da gornji pokrivač bude u pravcu iz kojeg najčešće duva vetar.


CENE I ONLINE PORUČIVANJE:
hunagri.rs/pokrivaci-za-bale/


FIRMA:

Proizvođač: Schilder, Mađarska, EU

Generalni distributer za Srbiju: Agroposrednik d.o.o., Novi Sad

KONTAKT:

Agroposrednik d.o.o.

Trg mladenaca 5
21000 Novi Sad

Tel: 063/530-590

E-mail: agroposrednikdoo@gmail.com
Web: www.agroposrednik.rs