Pokrajina sa tri miliona dinara subvencioniše stare i umetničke zanate

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih preduzeća,  za razvoj i revitalizaciju  umetničkih i starih zanata, odnosno u ukupnom iznosu od tri miliona dinara.

Ova bespovratna sredstva Sekretarijat dodeljuje dugi niz godina, sa ciljem unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat.

Pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević istakao je da je očuvanje starih zanata jedan od prioritetnih zadataka Sekretarijata.

„Na nama je da zajedno sa republičkim organima koji takođe raspisuju konkurse za stare zanate učinimo ovaj konkurs što vidljivijim. Ukupna vrednost sredstava je ista kao i prošle godine, a  podeljena na  dva miliona dinara za tekuće subvencije i milion dinara za kapitalne  investicije“, rekao je Ivanišević.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 14. mart.

B. K.