Direkcija za robne rezerve Novog Sada rasaspisala javni poziv za nabavku merkantilnog kukuruza

Direkcija za robne rezerve Grada Novog Sada oglasila je javni poziv za nabavku merkantilnog kukuruza, a rok za podnošenje ponuda je 8. novembar.

Kako je navedeno u pozivu, procenjena vrednost nabavke je 2.090.909 dinara.

„Merkantilni kukuruz rod 2023. mora biti zdrav bez biljnih bolesti i živih insekata, bez stranog mirisa i ukusa, upotrebljiv za ljudsku ishranu. Kvalitet isporučenog dobra mora biti u skladu sa važećim standardima (SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1), ispunjava uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti za ishranu ljudi, a sve u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti hrane“, navodi se u specifikaciji predmeta nabavke.

B. K.