MK grupi od EBARD 25 miliona evra kredita za digitalizaciju proizvodnje

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odoborila je 25 miliona evra kredita MK Grupi, saopštila je ova finansijska institucija. Dodaje se da bi kredit banke trebalo da doprinese razvoju potencijala Srbije u agrobiznisu.

Odobrenim zajmom EBRD-a će finansirati investicije MK Grupe u poljoprivredu i proizvodnju šećera. Kredit bi trebalo da pomogne kompaniji tokom trenutne krize izazvane globalnim problemima sa snabdevanjem hranom.   

Takođe, podrška je usmerena i na ojačavanje upotrebe digitalnih veština jer MK Grupa namerava da proširi digitalizaciju poljoprivrednih procesa. Grupa će ulagati i u uključivanje većeg broja žena kroz ciljanje incijative na terenu i novi program obuke.

B. K.