Olakšana registracija poljoprivrednih mašina

U „Službenom glasniku RSˮ, broj 41/2022 objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji se primenjuje od 2. aprila 2022. god. Ovim izmenama olakšana je ponovna registracija vozila koja imaju problem sa čitljivošću broja motora kao i starih traktora i poljoprivrednih mašina za koje vlasnici ne poseduju urednu dokumentaciju.

Prema izmenama koje su stupile na snagu 2.aprila traktori i druga poljoprivredna mehanizacija starija od deset godina, koja nije upisana u jedinstveni registar, a iz opravdanih razloga za nju ne postoji dokumentacija, od sada će moći da se registruju. I to uz izjavu dva svedoka overenu kod notara da je vozilo u posedu imenovanog lica duže od pet godina kao i dokaz o poljoprivrednom gazdinstvu.

Vlasnici vozila koji iz oprvadanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila imaće mogućnost da vozilo registruju po navedenim uslovima ukoliko do 30. decembra 2024. godine podnesu zahtev uz drugu propisanu dokumentaciju.

B. K.