Podrška „Imlek-a“ razvoju stočnog fonda u Srbiji

Kao vodeća regionalna kompanija u proizvodnji mlečnih proizvoda „Imlek“, je prepoznao  značaj poljoprivrednika za srpsko tržište i aktivno doprinosi nagrađivanju i promociji seoskih gazdinstava.

„Imlek“ aktivno podržava razvoj stočnog fonda Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Njihov fokus je na obnavljanje stočnog fonda s rasnim grlima koja imaju veću produktivnost.

Kroz finansijsku podršku, inovacije i ulaganja u istraživanje, proizvodnju i tehnologiju, „Imlek“ pruža podršku farmerima. Time podjednako i doprinosi efikasnijoj i jeftinijoj proizvodnji. Osim toga, kompanija aktivno otkupljuje sirovo mleko od farmi-kooperanata u celom regionu, sprovodeći evropske standarde i kriterijume kvaliteta, piše Blic.

B. K.