Pokrajina finansira podizanje novih 187 hektara šume

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo organizovao je potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su na godišnjem konkursu ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu dr Saša Stevanović uručio je  ukupno šest ugovora u vrednosti od 29,6 miliona dinara.

Pravo na ova sredstva ostvarila su javna preduzeća − „Vojvodinašume“, Nacionalni park „Fruška gora“, „Komunal Mali Iđoš“, kao i JAZIP Vrbas i SIM Proing – Zrenjanin.

„Reč je o oblasti koja nam je veoma značajna, jer Vojvodina spada u red regija koje su nedovoljno pošumljene, na šta ukazuje i sam procenat od svega sedam odsto. Vrednost  dodeljenih ugovora je 8,2 miliona dinara, dok je za melioraciju degradiranih šuma opredeljeno nešto više od 21,4 miliona dinara. Na taj način dobićemo novih 187 hektara pod šumom“, rekao je Stevanović istakvši da su sredstva predviđena za narednu godinu u Budžetskom fondu za šume znatno veća nego ranije, jer je namera da se ta ulaganja podignu na viši nivo.

B. K.