PRODUKTNA BERZA: Blagi rast cene pšenice

Proteklu nedelju na  novosadskoj Produktnoj berzi obeležio je povratak ponude većih količina na tržište. Žitarice su, statistički, zabeležile rast cene, dok je soja zadržala stabilan cenovni nivo. Iako je na tržištu bila prisutna veća aktivnost i na strani ponude. Ukupan promet je manji u odnosu na sedam dana ranije. Prometovano je 3.600 tona robe čija finansijska vrednosti dostiže 138.272.750 dinara, što je pad od 3,5 odsto.

Početak nedelje doneo je uzdržanost učesnika na tržištu kukuruza. Cenovni nivoi ponude bili su viši u odnosu na tražnju. Kako su odmicali dani, interesovanje prodavaca da prodaju robu bivalo je sve veće. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 32,50 do 33,50 dinara  za kilogram bez PDV-a, a u strukturi kupaca bili su domaći prerađivači i regionalni izvoznici. U odnosu na prethodnu nedelju, trgovanje se odvijalo na višem cenovnom nivou, pa je cena viša za 1,06 odsto. Nedeljni ponder iznosi 32,76 dinara za kilogram bez PDV-a (36,03 sa PDV-om). Kukuruz sa povišenim procentom vlage trgovao se po ceni od 30,70 dinara za kilogram bez PDV-a.

Poput kukuruza i na tržištu pšenice beleži se takođe ponuda većih količinaKrajem nedelje primetna je mnogo veća ponuda u odnosu na tražnju. Iako je interesovanje kupaca bilo nešto manje, cena ove žitarice beleži blagi rast od 0,40 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Količinski se pšenicom najviše trgovalo. Ugovori su realizovani od 34,70 do 35,30 dinara za kilogram bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Najviše upita na strani tražnje bilo je za pšenicu sa 11,5-12 odsto proteina. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 34,87 dinara za kilogram bez PDV-a (38,36  sa PDV-om).

Kod soje nema bitnijih promena u odnosu na nedelju dana ranije. Cenovno je soja zadržala stabilan nivo, te je trgovana po jedinstvenoj ceni od 67,50 dinara za kilogram bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. Od početka nedelje beleži se veća tražnja u odnosu na ponudu. Interesovanje kupaca bilo je konstantno na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu.

Od ostalih roba, beleži se trgovanje stočnim ječmom sa hektolitarskom masom od 60 kg, po ceni od 34,00 dinara za kilogram bez PDV-a (37,40 sa PDVom).

B. K.