UPRAVA CARINE: I ove godine iz EU uvoz 2,5 miliona litara vina bez carinе

I u 2024. godini Srbija će  iz EU  moći da uvoze istu količinu vina kao lane. Kvota za uvoz vina sa preferencijalnim poreklom  od 2,5 miliona litara  objavljena je u „Službenom glasniku“ br. 141, sapštila je Uprava carine.

U pitanju dve kategorije vina – standardna i kvalitetna, uključujući tu i penušava. Kvotu A, od 2,25 miliona litara, čine vina „standardnog kvaliteta“, odnosno vina niže cenovne kategorije koja su donekle i problematična u odnosu na ono što nudi domaća proizvodnja dok se u Kvoti B nalazi 250.000 litara vina višeg kvaliteta, odnosno ona koja su skuplje od 20 evra po boci.

Prva kvota, podeljena je na kvartalne isporuke od 562.500 litara a maksimalna količina koju može da uveze jedan poslovni subjekt je 15 odsto kvartalne kvote (84.375 litara). Kod Kvote B nema ograničenja količine po uvozniku.

B. K.