Vlada Srbije: Izdvojeno još 395 miliona dinara za kupovinu 350 kuća na selu

Usled pozitivnih demografskih efekata koji su proistekli iz programa bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih domova, Vlada Srbije rešila je da, na predlog Minisarstva za brigu o selu, dodatno podrži ovu inicijativu. Planirano je izdvajanje dodatnih 395 miliona dinara iz budžeta, što će omogućiti kupovinu približno 350 kuća.

Ovaj program već je privukao veliku pažnju širom Srbije. Više od 6.000 građana, među kojima se nalazi 3.000 dece, odlučilo je da započne život u seoskim sredinama zahvaljujući ovom programu. Posebno je značajno što je trećina ovih ljudi napustila grad kako bi se naselila u ruralnim delovima zemlje, čime je dat doprinos ponovnom oživljavanju napuštenih sela.

Od početka godine, za ovaj program je već uloženo 500 miliona dinara.

B. K.