Cene na berzama u periodu od 30. novembra do 4. decembra i promet u novembru 2020.

Najvažnije iz protekle nedelje: smanjen obim trgovanja, dešavanja na svetskim berzama + kretanje cena u novembru

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI

Na novosadskoj Produktnoj berzi u protekloj nedelji cene su zabeležile negativne trendove. Oni su bili praćeni smanjenim obimom trgovanja, dok je soja ponovo bila najtrgovanija roba. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.625 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 82.189.500,00 dinara.

Logistički problemi, pad vrednosti dolara u odnosu na evro, kao i dešavanja na svetskim berzama su uzroci negativnog trenda na tržištu kukuruza. Na domaćem tržištu ugovori su zaključivani po jedinstvenoj ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja ponderisanu cenu za ovu sedmicu. U odnosu na prethodni upoređujući period cena je niža za 2,46%.

Ponuda pšenice po 21,00 din/kg bez PDV-a nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora na robno-berzanskom tržištu. Slaba aktivnost izvoznika na tržištu pšenice, samim tim i slaba tražnja za hlebnim zrnom i dalje se nastavlja.

Soja je početkom nedelje krenula u pozitivnom smeru, da bi krajem nedelje zabeležila negativan trend. Sojom se trgovalo u cenovnom opsegu od 51,00 do 52,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 51,93 din/kg bez PDV-a (57,12 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 0,49% u odnosu na prethodno posmatrani period.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 2,82%, a kukuruz je poskupeo 0,57%.

Vremenski uslovi u SAD smanjuju cenu pšenice u Čikagu.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,33%, a sojina sačma je pojeftinila 1,03%.

Na cenu soje utiče aktivnost fondova.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,54%, a kukuruz je pojeftinio 2,70%.

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVEMBRU 2020. GODINE

U novembru je nastavljen pozitivan trend najtrgovanih berzanskih roba, pšenice kukuruza i soje. U drugoj polovini meseca došlo je do stabilizacije cena kukuruza i pšenice, dok je soja konstantno beležila rast. Ukupan promet preko “Produktne berze” je iznosio 10.807 tona robe, što je za 60,57% manje u odnosu na prethodni mesec, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 352.707.164,00 dinara, što je za 44,87% manje nego u oktobru.

Kukuruz

Kukuruz je početkom meseca beležio snažan rast da bi sredinom došlo do blage korekcije cena. Žuto zrno se kretalo u cenovnom okviru od 18,50 do 19,70 din/kg bez PDV-a. Tokom meseca bila je aktuelna i trgovina kukurza sa povišenom vlagom od 16 do 19%. Ugovori sa povišenom vlagom su se zaključivali od 16,50 do 17,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 19,57 din/kg bez PDV-a (20,96 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 6,24%.

Pšenica

Pšenica je početkom meseca zabeležila rast usled povećane potražnje mlinara. Tokom druge polovine meseca, značajno je opala tražnja za hlebnim zrnom usled slabe aktivnosti izvoznika. Ugovori su zaključivani u cenovnom opsegu od 21,50 do 22,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 21,66 din/kg bez PDV-a (23,83 din/kg sa PDV-om) što predstavlja rast od 0,84%.

Soja

Soja je bila najdominantija kultura u trgovanju na novosadskoj robnoj berzi tokom novembra. Povećan obim berzanskih zaključnica bio je praćen konstantnim rastom cena. Rast cena na stranim berzama reflektovao se na domaće tržište soje. Početkom meseca cena soje je iznosila 46,50 din/kg bez PDV-a, da bi krajem meseca bila dostignuta cena od 52,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 49,56 din/kg bez PDV-a (54,52 din/kg sa PDV-om), što predstavlja snažan rast od 9,62%.