Raspisan IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je sedmi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora.

Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu. Snaga traktora čija nabavka zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje, na primer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od dva do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Za jači traktor, do 80 kW, moći će da aplicira ko ima veće površine, između 10 i 50 hektara.

Traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni i naši propisi.

Ovim pozivom obezbeđena su sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, navodi se u pozivu. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća, ostalih useva (određene vrste žitarica i industrijskog bilja), grožđa i jaja.

Rok za podnošenje zahteva je od 17. februara do 22. aprila.

B. K.