BRAZDE ZDRAVLJA IZ RAVNICE – Organsko je sadašnjost i budućnost

Zasadi sa organskom proizvodnjom hrane u Srbiji ovom momentu zauzimaju 25.000 hektara u Srbiji, registrovano 7.000 proizvođača.

Organska proizvodnja u svetu, ali poslednjih decenija sve više i kod nas dobija  na značaju. Naročito zbog osvedočenih prednosti u odnosu na hranu koja se za stanovništvo dobija konvencionalnim načinom proizvodnje. Iz godine u godinu povećava se broj proizvođača, ali istovremeno i hektara obradivih površina za proizvode nastale na organskim principima. Isto tako raste i podrška kao  i visina državnih subvencija koje  doprinose povećanju obima proizvodnje i zanteresovanosti proizvođača, pogotovo u Vojvodini.

Površine pod organskim proizvodima lane su, po podacima Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia organika“, u odnosu na godinu dana ranije (2021.) porasle za oko 12 odsto. Istovremeno povećao se i broj životinja koje se gaje na organskim porincipima kao i proizvođača uključenih u ovu proizvodnju.

Šef odseka za označavanje, kvalitet hrane i organsku proizvodnju pri Ministarstvu poljoprivrede Branislav Raketić u nekoliko navrata tokom ove godine je na raznoraznim skupovima  isticao da ta vrsta  proizvodnje  ima svetlu budućnost I da će od države dobijati sve veću podršku.

„U ovom momentu u Srbiji pod organskom proizvodnjom nalazi se preko 25.000 hektara, a od toga trećina su livade i pašnjaci za organsko stočarstvo. Imamo registrovano gotovo 7.000 proizvođača koji su direktno uključeni u organsku proizvodnju. Najveći broj njih je organizovan  u udruženja gde međusobno razmenjuju iskustva i jedni drugima su najbolja podrška. Ta saradnja je ono što je potrebno, da se  između njih samih dešava, kako sada tako u budućnosti  i da se što više malih proizvođača udružuje kako bi  sa svojim provodima zajednički nastupali na domaćem i stranom tržištu“, rekao je Raketić.

Država je, po rečima Raketića, odredila pravac za organske proizvođače kojim treba da se ide u narednim godinama.

„Ove godine podeljne su rekordne subvencije za organsku proizvodnju, po hektaru se davalo 63.000 dinara. Troškove kontrole sertifikacije takođe je bilo moguće refundirati u iznosu od 50 do 65 odsto,a  u međuvremenu animirali smo i sve lokalne samouprave kako bi i one, spram svojih mogućnosti, takođe pomogle organske proizvođače iz svojih sopstvenih budžeta“, rekao je Raketić

Kada se radi o proizvodnji istakao je da u Vojvodini uglavnom prevladava organska proizvodnja žitarica,dok je u centralnoj Srbiji najviše zastupljeno voćarstvo i jagodasto voće, a na jugu, jugoistoku i jugozapadu Srbije stočarska organska proizvodnja.

„Organsko voćarstvo se pre svega odnosi na  maline i kupine koje su najzastupljenije u toj vrsti proizvodnje. Od ukupnog zasada malina skoro 10 odsto je organska proizvodnja. U poređenju sa 2021. godinom imamo veći broj goveda i skoro 10.000 goveda uvrštenih u organsku proizvodnju, koje država takođe subvencioniše“, rekao je Raketić uz napomenu da se Ministarstvo poljoprivrede trudi da, kroz različite oblike animacije i edukacija, motiviše što veći broj proizvođača  kako bi se odlučili za  proizvodnju hrane na  organskim principima.

U razvoju i afrimaciji organske prozvodnje, uz Ministartstvo poljoprivrede, ključnu ulogu kao i podršku napretku pruža Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, „Serbia Organika“, od 2.009. godine otkad je osnovano Od  samog starta udruženje se maksimalno zalagalo i zalaže za razvoj organske proizvodnje i  prepoznatljivost srpskih organskih proizvoda u svetu

„U momentu kada smo osnovani, organskom proizvodnjom u Srbiji bavilo se samo 108 proizvođača, na ukupnoj površini od 2.500 hektara, što je gotovo zanemarljiv deo ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Od tada površine pod organskom proizvodnjom  svake godine  su se aritmetičkom progresijom višestruko uvećavale, a danas se na 25.000 hektara  njome bavi oko 7.000 prozvođača“, rekla je na Ivana Simić, generalni sektretar „Serbia Organika“ dodajući da je trend rasta  organske proiiztvodnje u usponu da će biti sve izraženiji sa još većom podrškom države i najavljeninm podsticajima za proizvođače.

                                                     SUTRA: Naše organsko voće u 30 država