Ministarstvo poljoprivrede raspisalo konkurs za unapređenje šumarstva

Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede raspisala je konkurs za dodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021. godini. Sredstva se dodeljuju u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o utvrđivanju godišnjeg programa korišćenja  u ovoj godini.

Budžetska sredstva, kako je navedeno u konkursu, mogu se dodeliti, između ostalog, za zaštitu šuma, pošumljavanje, negu šuma, gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, proizvodnju šumskog semena, šumskog sadnog materijala, edukaciju, projekte…

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurs pogledajte ovde.

B.K.