Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednicima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi

Foto: Pixabay

Program sprovodi Vlada preko Uprave za agrarna plaćanja

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije covid-19 izazvane virusom sars-cov-2.

Program sprovodi Vlada preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Pravo na finansijsku podršku za otkup tovne junadi ima privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji, koji ima izvoznu dozvolu i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Pravo na finansijsku podršku otkupljivač ostvaruje za otkupljenu tovnu junad od poljoprivrednih proizvođača upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se po jedinici mere (kilogram) u iznosu od 26 dinara/kg žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu namenjenu izvozu.

Uslovi za finansijsku podršku po ovom programu su:

1) da otkupljivač obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, upisan u Registar odobrenih objekata i Registar izvoznih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) da je otkupljivač izvršio otkup junadi minimalne težine 600 kg po grlu, po ceni koja nije manja od 252 dinara/kg;
3) da je otkupljivač od jednog poljoprivrednog proizvođača otkupio tovnu junad koja su najmanje 120 dana bila prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu do predaje otkupljivaču, i to maksimalno:
– 100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a,
– 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik,
– 500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Pravo na finansijsku podršku otkupljivač junadi ostvaruje na osnovu zahteva, podnetog na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu ovog programa podnosi se do 5. novembra 2020. godine.

Otkupljivač može podneti najviše 3 zahteva.

Uprava utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na račun otkupljivača otvoren kod poslovne banke.


Kompletan tekst Uredbe i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu: